Payroll student of the year

Vi är mycket stolta, en av våra studerande blev "Payroll Student of the Year"Veronica Bergsten

Veronica som precis tagit examen från vår utbildning Lönespecialist i Göteborg vann i Lissabon. Hon har under sin utbildning på många sätt bidragit till en utveckling av utbildningen och hon har visat stort engagemang, ansvarskänsla och klokskap. Veronica har under utbildningen och under sina praktikperioder betonat vikten av att driva processer för att åstadkomma effektivisering och kvalitetsutveckling. Vi på Iterum önskar henne all lycka nu när hon går ut i sin yrkesroll som lönespecialist.

Intervju med Veronica Bergsten Vinnaren av “Payroll student of the Year "på The Global Payroll Awards  2018 i Lissabon

Stort grattis, Veronica, Hur känns det?
-Tack det känns bra! Hedrande att bli nominerad och att vinna är en ära. Min kategori var efter minglet först ut att utse vinnaren i, så jag hann aldrig bli riktigt nervös. 

-Hur ser du på rollen inom Lön och på din framtida karriär
Rollen har en stor utvecklingspotential på många områden men särskilt inom digitaliseringen. Ser det som ett uppdrag att utveckla och att lära andra, samtidigt som jag själv ska hålla mig uppdaterad. Rätt måste in för att få rätt ut i lönesystemen. Arbetar idag på Löneservice i Västra Götalandsregionen men kommer i höst byta till Lön/Hr på Dafgård där jag tidigare haft andra uppdrag.

Hur har utbildningen förberett dig för rollen?
Utbildningen har varit mycket bra och det märktes t ex redan vid Lia 1. Man förstår tidigt vad rollen handlar om. Att kunna se rollen från ett helhetsperspektiv är viktigt, samtidigt som man individuellt måste kunna förstå och tolka avtal i olika branscher för att se konsekvenser och möjligheter och skyldigheter. Tidiga kurser i arbetsrätt och lön gjorde oss väl förberedda. Har under hela resan haft ett gott stöd från arbetsgivare och kollegor på VGR, lärare, klasskamrater och familj. 

WINNER Payroll Student of the Year

Ekonomi 250

miroslav bevaka din ansokan