Utbilda dig till lönespecialist

Ser du dig själv i en roll där förändring och utveckling står i fokus? Som lönespecialist arbetar du konsultativt i en tydlig specialistroll som kräver hög yrkeskompetens. Ta raka vägen till framtidsyrket!

Efterfrågan på välutbildade lönespecialister är stor i hela landet. Yrkesrollen är under stor förändring och kompetenskraven har ökat. Teknikutveckling och krav på effektivisering kräver idag en hög yrkeskompetens. I lönespecialistens roll ingår att arbeta konsultativt i alla delar och med ett högt fokus på komplexiteten kring lagar och avtal.  Lönespecialisten arbetar proaktivt och har rollen att löpande arbeta med lönehantering och tolka och hantera lagar och avtal.

Genom Iterum Educations utbildning Lönespecialist med systeminriktningen lär du dig att se och förstå kopplingen mellan lönefunktionen och de digitala processerna inom HR, ekonomi och IT. Utbildningen ger specialistkunskaper inom lön, ekonomi och personalområdet samt goda kunskaper att verka i systemrollen. Delar som att leda projekt, utveckla systemflödet i verksamheten, planera och kvalitetssäkra system utifrån olika perspektiv gör dig stark i din yrkesroll som lönespecialist och du kommer att kunna möta framtidens teknikutveckling och krav på effektivisering.

Som lönespecialist är du en viktig spelare inom organisationen då du många gånger hanterar organisationens största kostnad, personalkostnaden. Det du levererar i din yrkesroll som lönespecialist påverkar hela organisationens resultat. I framtiden kommer detta bli än viktigare och det krävs av dig att du är förändringsbenägen och är intresserad att arbeta med ständiga förbättringar.

Läs mer hos vår branschorganisation Srf konsulterna säger om yrkesrollen.

Varför ska du läsa till lönespecialist hos oss?

Läser du till lönespecialist hos Iterum Education garanterar vi att du får en utbildning som ligger i framkant. Vårt nära samarbete med branschen gör att vi ständigt utvecklar vår utbildning och ger arbetslivet den kompetens de efterfrågar.

Iterum Education var först i Sverige och startade 2002 den första utbildningen till lönespecialist. Sedan 2007 har vi drivit utbildningen till lönespecialist på distans. Det betyder att vi har lång erfarenhet av distansutbildning och har en väl fungerande pedagogik anpassad efter studier på distans.

LIA – lärande i arbete

En av yrkeshögskolans framgångsfaktorer är att det ingår lärande i arbete – LIA. Du får möjlighet att under två perioder under din utbildning till lönespecialist pröva dina kunskaper, färdigheter och kompetenser ute hos en arbetsgivare i branschen.

Iterum Education har ett brett kontaktnät över hela Sverige vilket gör att många arbetsgivare känner till oss och har tidigare tagit emot studerande från oss på LIA.

Hos oss får du söka din LIA-plats som lönespecialist själv. Vi vet av erfarenhet att detta ger bäst resultat. Som studerande får du göra din LIA hos en organisation som du själv valt och arbetslivet får en studerande som är intresserade av just deras organisation. Det är en bra förberedelse inför det som kommer efter examen, att bli anställningsbar. 90 % av våra studerande har ett jobb inom sex månader efter examen. Merparten av våra studerande får erbjudande om arbete som lönespecialist hos någon av sina LIA-platser.

Kurser som ingår i Iterum Educations lönespecialistutbildningar

Affärsengelska, inriktning löneområdet

Att utveckla sin förmåga för att tryggt kunna använda sig av engelska språket, både i skrift och muntligt, med fokus inom lön- och personalområdet, framför allt där engelska är koncernspråk.

Arbetsplatsförlagt projektarbete – Genomföra ett examensarbete inom Lön/HR på uppdrag av / i samarbete med en verklig uppdragsgivare i projektform. Genom arbete i projekt övar man på att söka och inhämta information, analysera och utvärdera men även kunna samverka, leda och driva ett projekt

Arbetsrätt – En viktig del av din kunskap som lönespecialist

Kursen tar avstamp i den arbetsrättsliga lagstiftning som reglerar arbetsmarknaden i Sverige med ett fokus på den svenska modellen och kollektivavtalens påverkan, där man även övar på att läsa, tolka och presentera tolkningar av lag och avtal.

Löneberäkningar och IT-stöd

Genom praktiskt arbete kunna hantera olika delar inom löneberedningsområdet men även få en insikt i olika systemlösningar

Lönehantering, grund- & påbyggnadskurs

Grundkursen ger plattformen och därefter fördjupar man sina kunskaper, såsom händelser kopplat till löneåret men även hur man omsätter lag/avtal till en praktisk tillämpning. Vi bygger vidare på den konsultativa och rådgivande rollen utifrån de erfarenheter man bland annat fått med sig via LIA1

Personalekonomi

Som lönespecialist behöver du få insikt i att kunna beräkna, analysera vanligt förkommande kostnader, nyckeltal inom området, dra slutsatser av utfall och kunna diskutera eventuella åtgärder. Berör kostnadskalkyler och statistik som används både internt och externt för företag/verksamhet

Praktisk lönehantering LlA 1 – Lär dig praktiskt hur en lönespecialist jobbar

Denna första LIA ska ge möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper, färdigheter och kompetenser som ingår i de förberedande kurserna, genom att utföra löpande lönearbete i verkliga arbetssituationer

Praktisk lönehantering LlA 2

Denna LIA ska ge möjlighet att självständigt och kvalitetssäkrat utföra löpande arbete på en löneavdelning eller ges möjlighet att fördjupa sig i någon specifik inriktning inom arbetsområdet lön/hr/systemförvaltning.

Redovisning

Det är viktigt att i sin roll som lönespecialist att kunna kommunicera med ekonomiavdelningen eller andra intressenter kring poster relaterade till lön. Genom kunskaper avseende ekonomiska begrepp, lagar, redovisningsprinciper och rekommendationer som påverkar/styr redovisning kan man uppnå en bra samverkan mellan lön och ekonomiavdelning.

Följande kurser ingår i utbildningen Lönespecialist med  systeminriktning

Organisation, Process och förvaltning

Övergripande mål är att få en förståelse för hur processer kopplade till lön/HR system och organisation samverkar. Delar som grundläggande begrepp, system- och teknikorientering, säkerhet, behörighet, processer och förvaltningsmodeller.

Operativ systemförvaltning

Att förstå förutsättningar och påverkan av lönerelaterade system vid förändringar, såsom organisationsförändringar, utveckling, lagkrav etcetera. Kunskaper kring tillämpning av styrdokumentation, anpassa, uppdatera och underhålla system. Detta är en viktig del av utbildningen som kommer att förenkla ditt vardagliga arbete som en framtida lönespecialist.

Upphandling & Implementering

Att få insikt i de lagar och regler som styr upphandlingar samt kunskap om hur upphandlings- och implementeringsprocesser ser ut. Kunna ta fram en behovsanalys och kravspecifikation utifrån givna övningar

Så säger vi ...

Håll dig till tidsplanen!

Mathilda Gustafsson, studerande Lönespecialist

Jag tyckte att utbildningen passade mig, dels för att den var på 75% vilket kändes lagom med en 1,5 åring hemma, dels för att den var på distans vilket gjorde det enkelt att kombinera med annat om man håller sig till tidsplanen.

Som alltid när man börjar något nytt var första tiden lite svår och det var mycket att tänka på, men jag tycker att man fick bra och en rimlig mängd med information som gjorde att man kom in i upplägget och utbildning snabbt.

Ett tips är att hålla sig till de tidsplaner som finns och på så sätt alltid ligga i fas och aldrig få överdrivet mycket att göra. Det har hjälpt mig jättemycket då man enkelt kan förlägga arbetet över veckan utan att det blir övermäktigt.

Håll dig till tidsplanen, ta hjälp av dina studiekompisar och fråga om du undrar över något!

Jag har absolut valt rätt utbildning, nu efter min första LIA-period märker jag att det jag lärt mig under det första läsåret är relevant och har hjälpt mig mycket.

Stora Enso anställer bara lönespecialister som har utbildning

Eva Brodin, Lönechef på Stora Enso

”Vi konstaterar att det krävs mer och mer systemkunskap för att jobba med lön idag. Dels är många supportfrågor systemrelaterade och dels så behöver du förstå hur systemet tänker nu när det mesta sker med automatik och inte manuellt arbete. De flesta av mina systemförvaltare är lönespecialister från början, och jag ser att det är en klar fördel. Jag har ingen nytta av en systemvetare som inte kan lön! De behöver förstå processerna för att kunna ställa in systemet och även för att driva frågor framåt.”

Jag valde rätt

Gustav Back, studerande Lönespecialist med systeminriktning 

Jag valde Iterum Education för att deras utbildning lockade mest av de tre utbildningar jag sökte. Ett plus för min del var att träffarna var i Stockholm.

Den första tiden var intensiv men skolan har en bra utbildningsplattform och en tydlig linje. För att lyckas med mina studier följde jag skolans veckoplanering till punkt och pricka. När jag fick lite tid över försökte jag ligga lite i förväg i den mån det gick. Det är en del plugg. Det är bara att förbereda sig på det.

Jag känner verkligen att jag valde rätt. Det är en fantastisk utbildning, som är väldigt yrkesspecifik såklart, som du kan kombinera med annat i livet om du planerar din tid väl. Känslan är god när jag tänker mig som lönespecialist när utbildningen är klar där jag är väldigt kunnig och förhoppningsvis efterfrågad inom lön.

 

Läs mer om vår utbildning Lönespecialist