Ta raka vägen till framtidsyrket

Ser du dig själv i en roll där förändring och utveckling står i fokus? Som lönespecialist arbetar du konsultativt i en tydlig specialistroll som kräver hög yrkeskompetens.

Efterfrågan på välutbildade Lönespecialister är stor i hela landet. Yrkesrollen är under stor förändring och kompetenskraven har ökat. Teknikutveckling och krav på effektivisering kräver idag en hög yrkeskompetens. I lönespecialistens roll ingår att arbeta konsultativt i alla delar och med ett högt fokus på komplexiteten kring lagar och avtal.  Lönespecialisten arbetar proaktivt och har rollen att löpande arbeta med lönehantering och tolka och hantera lagar och avtal. Läs mer om vår utbildning till lönespecialist i Östersund eller Göteborg.

Genom systeminriktningen är du kopplingen mellan lönefunktionen och de digitala processerna hos HR, ekonomi och IT. Utbildningen Lönespecialist med systeminriktning ger specialistkunskaper inom lön, ekonomi och personalområdet samt goda kunskaper att verka i systemrollen. Delar som att leda projekt, utveckla systemflödet i verksamheten, planera och kvalitetssäkra system utifrån olika perspektiv gör dig stark i din yrkesroll och du kommer att kunna möta framtidens teknikutveckling och krav på effektivisering.

 

Så säger vi ...

Karin Horrocks, studerande lönespecialist

Välkomnande och familjärt

Karin Horrocks, studerande Lönespecialist

Jag träffade Iterum på YH-mässan och fattade tycke för dem och  deras familjära sätt att prata om utbildningarna. De visade intresse för mig och vad jag ville. Deras välkomnade sätt fick mig intresserad och jag blev övertygad när andra bekräftade att ”Iterum har de bästa studerande”. Det är så otroligt roligt att studera! Jag lära mig så mycket nytt. Tempot är högt, ämnena är tunga och allt på en gång men det är bara positivt. Alla lärare har lång erfarenhet och de har så mycket kunskap från verkligheten. Utbildningen passar mig då jag vill skola om mig. Utbildningen är smal med bred, man lär sig oerhört mycket på kort tid. Det är lustfyllt och läskigt på samma gång.

Trafikverket anställer bara lönespecialister som har utbildning

Eva Brodin, Lönechef på Trafikverket

”Vi konstaterar att det krävs mer och mer systemkunskap för att jobba med lön idag. Dels är många supportfrågor systemrelaterade och dels så behöver du förstå hur systemet tänker nu när det mesta sker med automatik och inte manuellt arbete. De flesta av mina systemförvaltare är lönespecialister från början, och jag ser att det är en klar fördel. Jag har ingen nytta av en systemvetare som inte kan lön! De behöver förstå processerna för att kunna ställa in systemet och även för att driva frågor framåt.”

Josefin Höglund, studerande Lönspecialist

Det är utmanande och roligt

Josefin Höglund, studerande Lönespecialist med systeminriktning 

Jag valde Iterum för jag tyckte upplägget lät intressant och passade mig. Tempot är intensivt, det är mycket att hålla reda på och göra samtidigt. Det är utmanade och roligt. Vi läser flera olika ämnen parallellt, vilket känns logiskt och också motiverande. Det är så det ser ut i arbetslivet. Jag känner ett bra stöd från lärare och mina studiekamrater. I de olika kursforumen är det en pågående dialog mellan de studerande, vilket är mycket givande och vi får bra och snabb återkoppling när vi kör fast. Det är ett plus att man kan gå tillbaka och repetera om det är något man glömmer eller är osäker på. Jag låter saker landa och vet att diskussionen finns kvar. Träffar på plats är viktiga då det hjälper till i dialogen i forumen.

Läs mer om vår utbildning Lönespecialist med systeminriktning