Höj din kompetens hos oss!

Höj din kompetens hos oss!

Nu har beslutet vi väntat på hela våren kommit. Vi fick ja på vår ansökan i juli 2023 och startar två kurser i höst.

Vi har sökt två kurser. Dels Lön – automation, analys och digitala verktyg (55 YHP), dels Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad (25 YHP).

Kurserna kommer att påbörjas och avslutas under hösten 2023 och ges på distans utan fysiska träffar.

Välkommen med din ansökan!

Lön - Automation, analys och digitala verktyg (55 YHP)

Kursen är uppdelad i två kurser och planerad start sker  redan den 28 augusti. Sista ansökningsdag är den 9 augusti.

Payroll Analytics (25 YHP)

Kursen är uppdelad i två huvudsakliga områden; Teknologi och Analys. Inom kursen Payroll Analytics (analys) omvandlar den studerande data till handlingsbara insikter, möjliga att därefter agera på. Genom att omsätta den data som både lagras och flödar genom systemen till information, i vilket stärker den studerande i sin förmåga att bidra till verksamheten med såväl beslutstöd som hållbarhet.

Syftet är att genom analys bygger man förmågan att visualisera sin data och skapa mervärde ut i organisationen utifrån ett ekonomiskt såväl som psykosocialt perspektiv.

Ett övergripande mål med kursen är att de studerande skall få/inneha en aktiv roll i att hjälpa sina företag och avdelningar i sina digitaliseringsresor.

Technology (30 YHP)

Inom kursen Technology berörs det moderna systemlandskapet som innefattar områden såsom förvaltning, drift, underhåll och integration. Kursen berör tekniska delar som hur SaaS-system fungerar och hur man kan bygger ihop systemen med olika typer av integrationer. Genom att förstå

hur system samverkar med varandra och hur informationen flödar mellan systemen ger kursen förutsättningar att bygga driftsäkra och effektiva löneprocesser.

Kursen berör också hur digitala verktyg och digitala arbetssätt kan hjälpa löneavdelningen till bättre resultat. Hur man jobbar med automatisering och verktyg som en del i lönearbetet samt vilka typer av verktyg som kan utveckla och lösa olika problem på löneavdelningen. Allt från automation, kvalitet, service och uppföljning. Andra viktiga områden inom GDPR och data/informationssäkerhet, betallösningar och lön ur ett internationellt perspektiv tas upp i kursen.

Syftet med kursen är att de studerande ska kunna hantera och drifta ett systemlandskap av olika typer av lön- och lönenära system. Att bygga förståelse för olika typer av klient- och molntjänster samt hur dessa integreras med varandra, hur man digitaliserar och implementerar nya system. Den studerande ska få goda förutsättningar att förstå samt på bästa sätt nyttja teknologin i sitt arbete

Målet med kursen är att de studerande ska få/inneha en aktiv roll i att hjälpa sina företag och avdelningar i sina digitaliseringsresor.

Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad (25 YHP)

Planerad start av kursen sker den 16 oktober och sista ansökningsdag är den 19 september..

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Ge fördjupade kunskaper i det pensions & försäkringssystem som finns i Sverige, både lagstadgat och avtalat.
  • Beräkna vilka kostnader arbetsgivaren har för pensioner & försäkringar.
  • Få kunskap om när rapportering ska ske, hur det går till och till vilken instans.
  • Räkna på löneväxling och redogöra för vilka konsekvenser löneväxling får för arbetsgivare och den anställde.
  • Ta fram informationsmaterial och rutinbeskrivningar kring pensioner & försäkringar

Kursen bidrar till att öka jämlikheten så att alla som arbetar i Sverige ska få ökad kunskap om vårt sociala trygghetssystem, såväl det lagstadgade som det kollektivavtalade samt säkerställer att rätt lön ligger till grund för arbetsgivaravgifter och preliminärt skatteavdrag. Kursen bidrar också till att kunskaperna om vilka lönedelar som ligger till grund för de premier arbetsgivaren betalar för det kollektivavtalade trygghetssystemet.

Målet med kursen är att öka kunskaperna om vårt pensions & försäkringssystem och bidra till att fler i befolkningen får ta del av de försäkringar de har rätt till och ha möjlighet att göra kloka val gällande sin framtida pension.

Facebook Linkedin Twitter