Om YH, yrkeshögskola Om YH, yrkeshögskola

Om yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande och som utbildar för tydliga yrkesroller.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och styrs av en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet. Den ansvarar för att utbildningen håller hög kvalitet och lever upp till målen.

Lärande i arbete

På de flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA – lärande i arbete. På din LIA-plats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du får god insikt i vad yrket innebär och blir väl rustad för din yrkesroll. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till arbete direkt efter utbildningen.

Studiestöd

En yrkeshögskoleutbildning är kostnadsfri för dig som studerar och du har möjlighet att söka studiemedel hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN). Du kan söka stöd för hela utbildningstiden, även under LIA-perioderna. Utförlig information om studiemedel finns hos Centrala studiestödsnämnden dit du också skickar din ansökan om studiestöd. Läs mer på csn.se.

Examen

För att en YH-utbildning ska kunna leda till en examen måste den vara minst ett år lång. Om din utbildning inte leder till en examen kan du få ett utbildningsbevis istället.

Det finns två examina inom yrkeshögskolan:
• Yrkeshögskoleexamen
• Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Iterums utbildningar ligger på nivå 5 och leder till en yrkeshögskoleexamen. Vilken examen en utbildning leder till avgörs av vilken nivå den är knuten till inom det svenska kvalifikationsramverket SeQF. En YH-utbildning kan ligga antingen på nivå 5 (yrkeshögskoleexamen) eller på nivå 6 (kvalificerad yrkeshögskoleexamen). Som en jämförelse ligger gymnasieexamen på nivå 4 och examina från högskolan ligger på nivå 6, 7 och 8.

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Som studerande vid yrkeshögskola har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Berätta vilken form av stödbehov du har så är vår ambition att hjälpa dig.

Svenska med yrkesinriktning

Iterum erbjuder undervisning i svenska med yrkesinriktning om vi bedömer att det behövs. Det är viktigt att de studerande har de yrkesinriktade språkkunskaper som krävs när det är dags att söka arbete efter utbildningen.

Mer information om yrkeshögskolan

Mer information om att studera på yrkeshögskola hittar du på yrkeshogskolan.se