Om yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande och som utbildar för tydliga yrkesroller.

Vad är yrkeshögskola?

Yrkeshögskolan är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande och som utbildar för tydliga yrkesroller.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och styrs av en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet. Den ansvarar för att utbildningen håller hög kvalitet och lever upp till målen.

Lärande i arbete

På de flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA – lärande i arbete. På din LIA-plats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du får god insikt i vad yrket innebär och blir väl rustad för din yrkesroll. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till arbete direkt efter utbildningen.

Så fungerar CSN när man läser på yrkeshögskola

En yrkeshögskoleutbildning är kostnadsfri för dig som studerar och du har möjlighet att söka studiemedel hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN). Du kan söka stöd för hela utbildningstiden, även under LIA-perioderna. Utförlig information om studiemedel och hur mycket man får i stöd från CSN finns hos Centrala studiestödsnämnden dit du också skickar din ansökan om studiestöd. Läs mer på csn.se.

Hur många poäng läser man per termin?

Hur många poäng är en termin på yrkeshögskola? Det är en vanlig fråga vi får till oss som bedriver utbildning inom yrkeshögskolan.  Det beror på om man studerar på heltid eller på deltid. En termins studier på heltid omfattar oftast 100 YHP. En veckas studier är 5 YHP och en termin brukar omfatta 20 veckor. Vissa av våra utbildningar ges på 75 % och då omfattar varje termin i genomsnitt 75 poäng.

När öppnar ansökan till yrkeshögskola?

När ansökan öppnar till yrkeshögskolan varierar mellan de olika utbildningsanordnarna. Det finns inget fastställt sista datum som det finns inom till exempel högskolan eller universitetet. För att hitta sista ansökningsdatum måsta man därför gå in på varje utbildningsanordnares hemsida. För att hitta den utbildning du är intresserad av kan du gå in på https://www.yrkeshogskolan.se/

Där finns alla de utbildningar som har beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan. Vill du läsa hos oss på Iterum Education hittar du mer information här: Yrkeshögkoleutbildning hos oss

Ansökan till yrkeshögskola

Hur man ansöker till yrkeshögskolan skiljer sig åt jämfört med många andra utbildningar inom exempelvis högskola och universitet. Det finns ingen gemensam plattform som alla utbildningsanordnare använder sig av. Många använder sig av tjänsten http://yh-antagning.se/

Vill du söka till en av våra utbildningar så är det enkelt. Du söker upp den utbildning du vill gå och ansöker direkt på vår hemsida. Mer information finns här: Yrkeshögkoleutbildning hos oss

Vad är grundläggande behörighet?

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är minst:

  • Gymnasieexamen eller motsvarande
  • Tillräckliga kunskaper i svenska

Sådant som anses motsvara gymnasieexamen kan vara att du har läst på folkhögskola eller gått i utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Vad som anses vara tillräckliga kunskaper i svenska varierar från utbildning till utbildning. Läs mer under respektive utbildning.

Läs mer om behörighetskrav hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Examen

För att en YH-utbildning ska kunna leda till en examen måste den vara minst ett år lång. Om din utbildning inte leder till en examen kan du få ett utbildningsbevis i stället.

Det finns två examina inom yrkeshögskolan:
• Yrkeshögskoleexamen
• Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Iterums utbildningar ligger på nivå 5 och leder till en yrkeshögskoleexamen. Vilken examen en utbildning leder till avgörs av vilken nivå den är knuten till inom det svenska kvalifikationsramverket SeQF. En YH-utbildning kan ligga antingen på nivå 5 (yrkeshögskoleexamen) eller på nivå 6 (kvalificerad yrkeshögskoleexamen). Som en jämförelse ligger gymnasieexamen på nivå 4 och examina från högskolan ligger på nivå 6, 7 och 8.

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Som studerande vid yrkeshögskola har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Berätta vilken form av stödbehov du har så är vår ambition att hjälpa dig.

Svenska med yrkesinriktning

Iterum erbjuder undervisning i svenska med yrkesinriktning om vi bedömer att det behövs. Det är viktigt att de studerande har de yrkesinriktade språkkunskaper som krävs när det är dags att söka arbete efter utbildningen.

Mer information om yrkeshögskolan

Mer information om att studera på yrkeshögskola hittar du på yrkeshogskolan.se