• Ta raka vägen till framtidsyrket

Lönespecialist med systeminriktning

Distansutbildning med regelbundna träffar i Stockholm

Som lönespecialist har du en konsultativ roll och arbetar med löpande lönehantering, tolka och hanterar avtal. Yrkesrollen återfinns både i det privata näringslivet och i offentlig verksamhet. Genom systemorienteringen kan du vara kopplingen mellan lönefunktionen och de digitala processerna.

Vår utbildning tillgodoser ett växande behov av specialistkompetens inom lön- och systemförvaltningsområdet, i både små och stora organisationer. Vi ger dig förutsättningar för att vara bäst förberedd i den moderna yrkesrollen då vår utbildning ger både specialistkunskaper inom lön, ekonomi- och personalområdet samt goda kunskaper att verka i systemrollen. Att leda projekt, utveckla systemflödet i verksamheten, planera och kvalitetssäkra system utifrån olika perspektiv är också viktigt delar för att du ska vara stark i din yrkesroll. Vi förbereder dig att kunna möta framtidens teknikutveckling och krav på effektivisering.

Omfattning: 400 YH-poäng

Studietakt: heltid (40 studietimmar/vecka)

Nästa utbildningsstart: Januari 2025

Ansök här!