Tre studerande sitter och pluggar

YH-utbildningar

Av branschen - för branschen

Läs en yrkeshögskoleutbildning till lönespecialist eller redovisningsekonom hos oss på Iterum Education och bli en av de mest efterfrågade. Alla våra yh-utbildningar tas fram i nära samarbete med arbetsgivare och ett halvår efter utbildningen arbetar mer än 90% av våra studerande i branschen. För att du som studerande ska stå stark i din framtida yrkesroll varvas teoretiska kunskaper med praktisk tillämpning i våra yh-utbildningar.

Våra YH-utbildningar

Lönespecialist

Ser du dig själv i en roll där förändring och utveckling står i fokus? Som lönespecialist arbetar du konsultativt i en tydlig specialistroll som kräver hög yrkeskompetens.

Läs mer om vår distansutbildning Lönespecialist.

Redovisningsekonom

Vill du vara nyckeln som skapar förutsättningar för utveckling och framgång? Ta ett steg till nästa steg.

Läs mer om vår distansutbildning Redovisningsekonom.

Lönespecialist med system

Vår utbildning tillgodoser ett växande behov av specialistkompetens inom lön- och systemförvaltningsområdet, i både små och stora organisationer.

Läs mer om vår distansutbildning Lönespecialist med systeminriktning.

Att tänka på innan du ansöker

Titta på vår film om några viktiga saker du bör tänka på innan du ansöker till oss.

Om yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande och som utbildar för tydliga yrkesroller. En yh-utbildning är ett bra steg för dig som vill komma in i arbetslivet.

Samarbete med arbetslivet

Yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetslivet och styrs av en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet. Den ansvarar för att yh-utbildningen är relevant, håller hög kvalitet och lever upp till de satta målen. Medlemmar från ledningsgruppen tar ofta också emot studerande på LIA, kommer på föreläsningar eller lämnar uppdrag för det avslutande projektet.

Lärande i arbete – En viktig del av din yh-utbildning

I de flesta utbildningarna inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA – lärande i arbete. På din LIA-plats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du får god insikt i vad yrket innebär och blir väl rustad för din yrkesroll. På din LIA ute på en arbetsplats får du se en annan sida av det du lär dig i skolan, du får se din nya yrkesroll! Det är två LIA perioder under utbildningen, det innebär att du får möjlighet att prova på arbetet hos två arbetsgivare, om du vill. Alla företag arbetar olika och det är ett bra sätt att samla erfarenheter inför framtiden. Du får möjlighet att börja bygga ditt nätverk i din nya yrkesroll och du får dessutom kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till arbete direkt efter din yh-utbildning.

Att studera

När man läser en yh-utbildning läser man för att lära sig en yrkesroll och man studerar inte bara för att få godkända tentor och kurser. Det är ett högt tempo men alla kurser har en tydlig studieplan och med fullt fokus på studierna så fungerar det. Iterum Educations långa erfarenhet av att utbilda inom yrkeshögskolan och på distans gör att man har en bra genomarbetad utbildningsportal och en tydlig struktur som underlättar i studierna. Det är viktigt att våra studerande får rätt förutsättningar att klara sina yh-utbildningar.

Yrkeshögskoleutbildningar är avgiftsfria, däremot betalar de studerande själva för litteratur och eventuella kostnader för resor och boende i samband med de gemensamma träffarna.

Studiestöd när du läser en yh-utbildning

Alla som läser en yrkeshögskoleutbildning har möjlighet att söka studiemedel hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN). Du kan söka stöd för hela utbildningstiden, även under LIA-perioderna. Utförlig information om studiemedel finns hos Centrala studiestödsnämnden dit du också skickar din ansökan om studiestöd. Läs mer på csn.se.

Examen

För att en YH-utbildning ska kunna leda till en examen måste den vara minst ett år lång och du behöver ha godkända resultat på alla kurser. Om din yh-utbildning inte leder till en examen kan du få ett utbildningsbevis istället.

Det finns två examina inom yrkeshögskolan:
• Yrkeshögskoleexamen
• Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Iterum Educations yh-utbildningar ligger på nivå 5 och leder till en yrkeshögskoleexamen. Vilken examen en utbildning leder till avgörs av vilken nivå den är knuten till inom det svenska kvalifikationsramverket SeQF. En YH-utbildning kan ligga antingen på nivå 5 (yrkeshögskoleexamen) eller på nivå 6 (kvalificerad yrkeshögskoleexamen). Som en jämförelse ligger gymnasieexamen på nivå 4 och examina från högskolan ligger på nivå 6, 7 och 8.

Värt att tänka på när du letar yh-utbildningar

Innan du söker en yh-utbildning är det viktigt att du läser på och söker mer information om utbildningen för att se om den tänkta yrkeshögskoleutbildningen passar dig och din personlighet. Du behöver också fundera på om distansstudier är något för dig. Du ska investera mycket tid i dina studier och då är det viktigt att veta vad du ger dig in på.

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Som studerande vid yrkeshögskola har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Berätta vilken form av stödbehov du har så är vår ambition att hjälpa dig. Målet är att yh-utbildningar ska vara tillgängliga för så många som möjligt.

Svenska med yrkesinriktning

Iterum erbjuder undervisning i svenska med yrkesinriktning om vi bedömer att det behövs. Det är viktigt att de studerande har de yrkesinriktade språkkunskaper som krävs när det är dags att söka arbete efter utbildningen.

Mer information om yrkeshögskolan

Mer information om att studera på yrkeshögskola hittar du på yrkeshogskolan.se