Tre studerande sitter och pluggar

YH-utbildningar - Av branschen - för branschen

Läs till lönespecialist eller redovisningsekonom hos oss på Iterum och bli en av de mest efterfrågade. Alla våra utbildningar tas fram i nära samarbete med näringslivet och ett halvår efter utbildningen arbetar mer än 90% av våra studerande i branschen. För att du som studerande ska stå stark i din framtida yrkesroll varvas teoretiska kunskaper med praktisk tillämpning.

Våra utbildningsledare har ordet!

Utbildningsledare Johan har ordet om redovisningsekonom

– När jag började arbeta som revisor blev jag fascinerad av hur få det var som förstod redovisning och hur svårt det var för verksamheter att nyttja redovisningsekonomens kraft och styra mot uppsatta affärsmål.

För att ta den rådgivande rollen som efterfrågas idag behövs en helhetssyn, affärsförståelse och förmåga att behärska hantverket kring redovisning, såsom skatter, handelsrätt och system. Vårt mål att utbilda de mest efterfrågade redovisningsekonomerna når vi genom att ställa krav och att ha en hög intensitet i utbildningen. När våra studerande går ut i yrkeslivet ska de ta en aktiv roll i den digitalisering som sker allt fortare och som ger förutsättningar till en yrkesroll som till stor del bygger på rådgivning och att aktiv stötta verksamheter i deras beslutsfattande.

/ Johan Larsson
Utbildningsledare och ämnesansvarig

Läs mer om ”Redovisningsekonom”

Utbildningsledare Anna har ordet om lönespecialist

– Genom mina år i lönebranschen ser jag, både från att arbeta i lönesystem och till att anpassa och implementera lönesystem, att yrkesrollen har utvecklats mot ett behov av specialistkunskap och processinriktat arbete. Lönespecialisten är den naturliga länken mellan HR-, ekonomi- och IT-avdelningarna.

För att förbereda våra studerande till en yrkesroll där gedigen grundkunskap i lönearbetet tillsammans med förvaltning av den egna verksamhetens system är primärt, har vi har valt att bygga in systemförståelse i vår lönespecialistutbildning. Det är den naturliga kunskapen hos den mest efterfrågade och moderna lönespecialisten.

/ Anna Stenhede
Utbildningsledare och ämnesansvarig

Läs mer om ”Lönespecialist”

Att tänka på innan du ansöker

Titta på vår film om några viktiga saker du bör tänka på innan du ansöker till oss.