Arbetsmiljöutbildning

För att säkerställa att alla medarbetare har en god arbetsmiljö krävs det kunskaper. Det är något vi kan hjälpa er med.

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Kursen är lämplig för dig som saknar de teoretiska och praktiska grunderna i systematisk arbetsmiljöarbete. Du arbetar som chef eller har ett uppdrag som skyddsombud i din organisation.

Kursen mål är att du ska:

  1. Få grundläggande arbetsmiljökunskap
  2. Få en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Läs mer

Kontakta Maud Falk för mer information

Hälsosam arbetstid

Samhället står inför många förändringar där arbetsmiljön i arbetslivet påverkas i hög grad.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön står i fokus och kräver att arbetsgivare tar höjd för de förändringar som råder. En arbetsmiljöutbildning med fokus på arbetstid, bemanning och schemaläggning säkerställer dels kunskapen hos samtliga deltagare, dels säkrar en övergripande standard på kompetensen kring arbetstid, bemanning och schemaläggning hos deltagarna. Utbildningen vänder sig till chefer och skyddsombud.

Kursen mål är att du ska kunna:

  1. Bemanna verksamheten i enlighet med gällande lag och avtal
  2. Följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  3. Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetet

Läs mer

Kontakta Maud Falk för mer information