Säkra din kompetens med våra eKurser

- när du vill och var du vill

Vårt utbildningskoncept ger dig största möjliga flexibilitet att som yrkesverksam ta din kurs när du vill och i ditt tempo.

De webbaserade kurserna är uppbyggda utifrån en kunskapsförmedling med interaktivitet i olika nivåer av lärande såsom kunskap, förståelse, tillämpning, analys, värdering, skapande och reflektion. Allt material till kurserna, utöver viss litteratur, finns samlat på vår asynkrona utbildningsplattform och är uppbyggd utifrån en responsiv design. Kursen består av flera olika arbetspass som vardera innehåller en eller flera interaktiva eKurser varvat med med övningsmaterial och instuderingsuppgifter som förstärker och tydliggör ämnet med en verklighetsförankring och ett interaktivt lärande.

Arbetspassen följer en röd tråd och bygger upp komplexiteten steg för steg. Metodiken säkerställer en konsekvent lärupplevelse och skapar en arena för reflektion och problemlösning. För att säkerställa kompetensmålet examineras kursens olika delar löpande och efter att kursdeltagaren genomgått kursens alla delar ska en examinationsuppgift utföras med godkänt resultat innan kursintyg för avslutad kurs erhålles.