• Ta raka vägen till framtidsyrket

Lönepecialist med planerade träffar i Östersund

 Distansutbildning med planerade träffar i Östersund

Som lönespecialist arbetar du konsultativt i en tydlig specialistroll som kräver hög yrkeskompetens. I lönespecialistens uppdrag ingår att arbeta konsultativt i alla delar och med ett högt fokus på komplexiteten kring lagar och avtal. Lönespecialisten verkar proaktivt i en roll som löpande arbetar med lönehantering och tolkning och hantering av lagar och avtal.

Utbildning ger dig förutsättningar att vara bäst förberedd i den moderna yrkesrollen då den inte bara ger specialistkunskaper inom lön utan också kunskaper inom ekonomi och personalområdet samt att leda, planera och kvalitetssäkra projekt inom verksamheten. Utbildningen förbereder dig i en tydlig yrkesroll. Lönespecialist är framtidsyrke där förändring och utveckling står i fokus. Som välutbildad lönespecialist blir du inte bara efterfrågad i Östersundsregionen då behovet är stort över hela landet.

* beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Omfattning: 300 YH-poäng

Studietakt: deltid (30 studietimmar/vecka)

Nästa utbildningsstart: Augusti 2024

Ett bord med dator, pennor och böcker

Ansökan för hösten 2024 öppnar
15 februari och stänger 19 maj

 

SÖK HÄR FRÅN 15 FEB 2024!