Kompetensutveckling

- en investering för framtiden

Utveckla dig – oavsett befattning och var du befinner dig i karriären. Kompetensutveckling är en investering för framtiden som gör att du och din organisation kan utvecklas i era yrkesroller. Kompetens ger kraft och skapar trygghet och utveckling i arbetslivet i stort. Verksamheter som satsar på kompetensutveckling är mer lönsamma och attraktiva än andra. Vi har ett brett utbud av olika aktiviteter för att kunna tillgodose just ditt och din organisations behov. Kontakta gärna oss om du har frågor – vi vill gärna hjälpa dig att utvecklas åt rätt håll.

Vårt utbud

Kursdagar

Vi har färdiga kursdagar eller skräddarsyr utifrån din organisations behov. Kursdagarna kan varvas med eKurser, uppgifter och praktiska exempel för bästa kunskapsinhämtning.

Läs mer om våra kursdagar

 

Lönecirkeln

Ett kompetenspaket om fem träffar under ett år med temaföreläsningar, diskussioner och omvärldsbevakning.

Läs mer och boka här

Temadag

Iterums dynamiska temadag ger möjlighet att samverka och diskutera viktiga frågor som berör ditt arbete.

Konsult

Vi skräddarsyr olika former av stöd vid utveckling av verksamheter och processer.

Kontakta oss så kan vi prata om vad vi kan hjälpa er med.

 

Kompetensinventering

Ta tempen på lönekompetensen i din organisation med hjälp av vårt testverktyg.  Testet görs på individnivå eller för hel grupp. Det ger en bra indikation på aktuellt utbildningsbehov.

Läs mer och boka här