Påbyggnadskurser Lön

Säkra din yrkeskompetens på olika nivåer och inom olika fördjupningsområden

Skatter och avgifter

Kursens mål är att ge ingående kunskaper kring arbetsgivarens ansvar, skyldigheter samt hanteringen av preliminära skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Dessutom ge en förståelse för helheten utifrån både ett löneperspektiv och ett ekonomiskt, rättsligt perspektiv.

Omfattar cirka 5 dagar heltidsstudier

Användarvillkor: Från köptillfället har du tillgång till kursen i 6 månader. Inloggningsuppgifterna är personliga och efter genomförd kurs med godkänt resultat kan du skriva ut ditt kursintyg.

Aktualitetstimmar SRF Konsulterna: 14

Pris: 5 000 kr ex moms (6 250 kr inkl moms)

Läs mer

Boka din kurs

Personalskatter utland

Kursen varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning kring det komplexa regelverket som reglerar personalskatter i utlandsfrågor. Huvudsakligen behandlas tre problemområden: utsänd personal, utomlands bosatt personal och övriga utlandsfrågor. Viktiga grundfrågor gällande utlandsbeskattning är var inkomst ska beskattas och i vilket land som arbetsgivaravgifter ska erläggas.

Omfattar cirka 3 dagar heltidsstudier

Användarvillkor: Från köptillfället har du tillgång till kursen i 6 månader. Inloggningsuppgifterna är personliga och efter genomförd kurs med godkänt resultat kan du skriva ut ditt kursintyg.

Aktualitetstimmar SRF Konsulterna: 11

Pris: 3 000  kr ex moms (3 750 kr inkl moms)

Läs mer

Boka din kurs

Personalförmåner

Kursens mål är att ge en fördjupning i det komplexa regelverk som reglerar förmånsrätten och specifika personalförmåner samt hur de ekonomiska konsekvenserna blir för företag respektive anställda

Omfattar cirka 5 dagar heltidsstudier

Användarvillkor: Från köptillfället har du tillgång till kursen i 6 månader. Inloggningsuppgifterna är personliga och efter genomförd kurs med godkänt resultat kan du skriva ut ditt kursintyg.

Aktualitetstimmar SRF Konsulterna: 14

Pris: 5 000 kr ex moms (6 250 kr inkl moms)

Läs mer

Boka din kurs

Trygghetsförsäkringar

Kursens mål är att ge en fördjupad kunskap kring innehåll, struktur och handläggning av trygghetssystem som anställda omfattas av enligt lag och avtal.

Omfattar cirka 4 dagar heltidsstudier

Användarvillkor: Från köptillfället har du tillgång till kursen i 6 månader. Inloggningsuppgifterna är personliga och efter genomförd kurs med godkänt resultat kan du skriva ut ditt kursintyg.

Aktualitetstimmar SRF Konsulterna: 10

Pris: 4 000 kr ex moms (5 000 kr inkl moms)

Läs mer

Boka din kurs

Semesterledigheter

Kursens mål är att ge ingående kunskaper om semesterledighet både avseende lagstiftning och kollektivavtal samt den ekonomiska påverkan på företagets resultat och skuld

Omfattar cirka 4 dagar heltidsstudier

Användarvillkor: Från köptillfället har du tillgång till kursen i 6 månader. Inloggningsuppgifterna är personliga och efter genomförd kurs med godkänt resultat kan du skriva ut ditt kursintyg.

Aktualitetstimmar SRF Konsulterna: 14

Pris: 4 000 kr ex moms (5 000 kr inkl moms)

Läs mer

Boka din kurs

Lönesättning och lönerevision

Kursens mål att deltagarna ska kunna tillämpa olika metoder för arbetsvärdering och lönesättning samt kunna genomföra en löneanalys och en lönerevision.

Omfattar cirka 3 dagar heltidsstudier

Användarvillkor: Från köptillfället har du tillgång till kursen i 6 månader. Inloggningsuppgifterna är personliga och efter genomförd kurs med godkänt resultat kan du skriva ut ditt kursintyg.

Aktualitetstimmar SRF Konsulterna: 10

Pris: 3 000 kr ex moms (3 750 kr inkl moms)

Läs mer

Boka din kurs

Sjuk- och föräldraledighet samt övriga ledigheter

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om hur sjukledigheter, föräldraledigheter och övriga ledigheter ska hanteras löneberedningsmässigt och utifrån ett ekonomiskt och rättsligt perspektiv. Kursen behandlar både lagstiftning och kollektivavtal

Omfattar cirka 4 dagar heltidsstudier

Användarvillkor: Från köptillfället har du tillgång till kursen i 6 månader. Inloggningsuppgifterna är personliga och efter genomförd kurs med godkänt resultat kan du skriva ut ditt kursintyg.

Aktualitetstimmar SRF Konsulterna: 14

Pris: 4 000 kr ex moms (5 000 kr inkl moms)

Läs mer

Boka din kurs

Bilförmåner - en fördjupning

Kursens mål är att ge deltagaren en fördjupning i det komplexa regelverk som reglerar bilförmåner enligt svensk lagstiftning.

Omfattar cirka 4 timmars studier

Användarvillkor: Från köptillfället har du tillgång till kursen i 6 månader. Inloggningsuppgifterna är personliga och efter genomförd kurs med godkänt resultat kan du skriva ut ditt kursintyg.

Aktualitetstimmar SRF Konsulterna: 1

Pris: 1 000 kr ex moms (1 250 kr inkl moms)

Läs mer

Boka din kurs