• Lönecirkeln

    Lönecirkeln - ett kompetenspaket

    Nu är datumet klart för den sista digitala träffen!

Ger dig nya kunskaper, inspiration och ett utökat nätverk

Genom Lönecirkeln får du lära dig nytt, hålla dig uppdaterad och få tid att reflektera och diskutera med yrkeskollegor. Lönecirkeln består av ett kompetenspaket om fem träffar.

Träffarnas agenda:
kl. 8-8.30 Frukost och mingel
kl. 8.30-9.15 Temaföreläsning
kl. 9.15-9.30 Reflektion och bensträckare
kl.9.30-10 Diskussion
kl.10-10.15 ”Nyhetskvarten”
kl.10.15-10.30 Avrundning

Inför varje träff får du som deltagare reflektionsfrågor och eventuella lästips. Efter träffen lägger vi ut materialet från temaföreläsningen på vår portal så att du som deltagare enkelt kan dela med dig med dina kollegor och fortsätta diskussionen med dem.

Plats:
Iterum, Heleneborgsgatan 2 A, Stockholm

Aktualitetstimmar i Srf konsulterna Lön:
Om du är auktoriserad lönekonsult av Srf konsulterna kan du tillgodoräkna dig 7,5 aktualitetstimmar om du går på alla fem träffarna. En träff ger 1,5 aktualitetstimmar.

Pris:
Ett årsabonnemang (ej personbundet) om fem träffar kostar 6 500 kronor exklusive moms.
Är ni många som vill gå? Köp flera abonnemang och turas om!

Program säsongen 2019-2020

22 oktober 2019 - SALK 2.0

Föreläsare: Zennie Sjölund SRF konsulterna
I en föränderlig värld krävs ett systematiskt arbete för att upprätthålla kvalitet i löneprocessen vilket med fördel kan göras genom att arbeta enligt SALK. Under senare år har till exempel AGI och GDPR haft en stor inverkan på hur löneuppdrag utförs och nu finns SALK uppdaterad till version 2.0 för att möta införda och kommande förändringar som påverkar branschen. Hur kan ni i er verksamhet, i arbetet inhouse såväl som outsourcing, använda SALK som ett stöd i er löneprocess?

2 december 2019 - Processutveckling inom lön

Föreläsare: Åsa Lovén, LovOrg

Processutveckling inom lön. Den fortsatt snabba utvecklingen ställer krav på att vi har koll på vad som ska ske, av vem och när. För att förstå vilka delar som påverkar vad och varför, behövs ett processorienterat synsätt. Men löneprocessen är osynlig! Vid denna frukost diskuterar vi vad vi kan se av den, vad vi kan påverka och hur vi når syftet med processen (att genomföra anställningsavtalets villkor). Processutveckling handlar om att identifiera både slöseri och möjligheter – på ett strukturerat sätt.

4 Februari 2020 - Pensioner i förändring - hur påverkas din arbetsplats?

Föreläsare: Eva Adolphson och Kristina Kamp, pensionsekonomer med mångårig erfarenhet från bland annat Alecta, Pensionsmyndigheten och minPension.

Pensionsåldrarna höjs och arbetslivet förlängs med höjda LAS-åldrar. Flexpension är en ny företeelse som kräver anpassning på arbetsplatserna. Arbetsgivaren är den som anställda helst frågar om pensioner – men många gånger är de svaret skyldiga.
Vi går igenom de olika pensioner som finns, berättar om alla förändringar som är på gång och tipsar om bra verktyg för att snabbt ta reda på fakta och ge bra hjälp på individnivå

Digital träff - 3 december 2020 - Vad kan företag göra för att att attrahera den bästa arbetskraften?

Föreläsare: Lars Nordfors, Trygg Hansa/Codan koncernen

Hur kan företag och organisationer attrahera den bästa arbetskraften? Hur får vi guldkornen att välja just vårt företag och hur får vi personalen att stanna kvar och inte nappa på första bästa erbjudande om annan anställning? I denna föreläsning sätter vi fokus på de verktyg som står till buds. Allt från flexibla arbetstider och möjlighet till att jobba hemma till förmånsportaler och erbjudanden om löneväxling samt olika former av incitamentprogram så som t ex bonuslöner. Vi reflekterar också över hur vi som lönepersonal berörs och påverkas av dessa ansträngningar. Vad innebär det konkret för oss i fråga om administration och merarbete? Och vad kan lönepersonalen själva förvänta sig i företagens strävan att bli en attraktiv arbetsgivare? What’s in it for us? – är en fråga vi funderar över. Lars är idag förhandlingschef på Trygg Hansa/Codan koncernen  och är en erfaren arbetsrättsspecialist med mångårig arbetslivserfarenhet från personalarbete i stora organisationer

Digital träff 27 januari 2021 - "The world is becoming a smaller place"

Föreläsare: Melanie Pizzey, CEO of GPA Global Payroll Association

”The world is becoming a smaller place and requirement for payroll and HR knowledge from around the world is essential to GPA community”There is so much to learn about both payroll and technology. What are the challenges facing payroll professionals as they work to meet the growing global needs inside their organizations? The knowledge gap that currently exists within the relatively new world of global payroll, need of language skills, different regulations in various countries. How can education and shared resources help to find the answer to those issues.