Höj din lönekompetens hos oss

Under 2024 och 2025 kommer vi att ge YH-kursen Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad. Vi har fått totalt 70 platser beviljade. Om du är intresserad så kan du ansöka nedan. Vi öppnar ansökan vecka 22.

Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad

Omfattning: 25 YH-poäng

Studietakt: deltid (10 studietimmar/vecka)

Nästa utbildningsomgång: Start hösten 2024 (preliminärt september)

Ansökan öppnar: vecka 22

Sista ansökningsdag: vecka 33

Särskilt test: vecka 35

Godkända AKT-timmar Srf konsulterna: 12

 

 

 

YH-kursernas innehåll

Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad (25 YHP)

Kursen startar under hösten 2024 och våren 2025.

Kursen ges helt på distans (25%) med inspelade föreläsningar på vår utbildningsportal och digitala föreläsningar med experter inom området.

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Ge fördjupade kunskaper i de pensions & försäkringssystem som finns i Sverige, både lagstadgade och avtalade.
  • Beräkna vilka kostnader arbetsgivaren har för pensioner & försäkringar.
  • Få kunskap om när rapportering ska ske, hur det går till och till vilken instans.
  • Räkna på löneväxling och redogöra för vilka konsekvenser löneväxling får för arbetsgivare och den anställde.
  • Ta fram informationsmaterial och rutinbeskrivningar kring pensioner & försäkringar

Kursen bidrar till att öka jämlikheten så att alla som arbetar i Sverige ska få ökad kunskap om vårt sociala trygghetssystem, såväl det lagstadgade som det kollektivavtalade samt säkerställer att rätt lön ligger till grund för arbetsgivaravgifter och preliminärt skatteavdrag. Kursen bidrar också till att kunskaperna om vilka lönedelar som ligger till grund för de premier arbetsgivaren betalar för det kollektivavtalade trygghetssystemet.

Målet med kursen är att öka kunskaperna om vårt pensions & försäkringssystem och bidra till att fler i befolkningen får ta del av de försäkringar de har rätt till och ha möjlighet att göra kloka val gällande sin framtida pension.