Höj din lönekompetens hos oss

Nu har beslutet vi väntat på kommit. Vi har fått möjlighet att starta två kurser inom YH redan till hösten 2023. Kurserna syftar till att höja kompetensen hos yrkesverksamma som arbetar inom lön. Båda kurserna ges helt på distans med digitala träffar.

Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad

Omfattning: 25 YH-poäng

Studietakt: deltid (20 studietimmar/vecka)

Nästa utbildningsomgång: vecka 42-49

Sista ansökningsdag: 2023-09-19

Särskilt test: 22-24 september

Godkända AKT-timmar Srf konsulterna: 12

 

Lön – Automation, analys och digitala verktyg

Omfattning: 55 YH-poäng

Studietakt: deltid (30 studietimmar/vecka)

Nästa utbildningsomgång: vecka 35-49

Sista ansökningsdag: 2023-08-09

Särskilt test: 11-13 augusti

 

YH-kursernas innehåll

Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad (25 YHP)

Planerad start av kursen sker under hösten 2023 (vecka 42-49). Den ges på 50 % och kursen berättigar till CSN.

Kursen ges helt på distans med inspelade föreläsningar på vår utbildningsportal och digitala föreläsningar med experter inom området.

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Ge fördjupade kunskaper i de pensions & försäkringssystem som finns i Sverige, både lagstadgade och avtalade.
  • Beräkna vilka kostnader arbetsgivaren har för pensioner & försäkringar.
  • Få kunskap om när rapportering ska ske, hur det går till och till vilken instans.
  • Räkna på löneväxling och redogöra för vilka konsekvenser löneväxling får för arbetsgivare och den anställde.
  • Ta fram informationsmaterial och rutinbeskrivningar kring pensioner & försäkringar

Kursen bidrar till att öka jämlikheten så att alla som arbetar i Sverige ska få ökad kunskap om vårt sociala trygghetssystem, såväl det lagstadgade som det kollektivavtalade samt säkerställer att rätt lön ligger till grund för arbetsgivaravgifter och preliminärt skatteavdrag. Kursen bidrar också till att kunskaperna om vilka lönedelar som ligger till grund för de premier arbetsgivaren betalar för det kollektivavtalade trygghetssystemet.

Målet med kursen är att öka kunskaperna om vårt pensions & försäkringssystem och bidra till att fler i befolkningen får ta del av de försäkringar de har rätt till och ha möjlighet att göra kloka val gällande sin framtida pension.

Ansökan stänger 2023-09-19. Om det blir fler sökande än 35 så kommer urval ske genom ett särskilt test. Detta sker digitalt och är öppet 22-24 september.

Klicka på knappen nedan för att ansöka till kursen Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad.

Lön - Automation, analys och digitala verktyg (55 YHP)

Planerad start av kursen sker under hösten 2023 (vecka 35-49). Den ges på 75 % och kursen berättigar till CSN.

Payroll Analytics (25 YHP)

Kursen är uppdelad i två huvudsakliga områden; Teknologi och Analys. Inom kursen Payroll Analytics (analys) omvandlar den studerande data till handlingsbara insikter, möjliga att därefter agera på. Genom att omsätta den data som både lagras och flödar genom systemen till information, i vilket stärker den studerande i sin förmåga att bidra till verksamheten med såväl beslutstöd som hållbarhet.

Syftet är att genom analys bygger man förmågan att visualisera sin data och skapa mervärde ut i organisationen utifrån ett ekonomiskt såväl som psykosocialt perspektiv.

Ett övergripande mål med kursen är att de studerande skall få/inneha en aktiv roll i att hjälpa sina företag och avdelningar i sina digitaliseringsresor.

Technology (30 YHP)

Inom kursen Technology berörs det moderna systemlandskapet som innefattar områden såsom förvaltning, drift, underhåll och integration. Kursen berör tekniska delar som hur SaaS-system fungerar och hur man kan bygger ihop systemen med olika typer av integrationer. Genom att förstå

hur system samverkar med varandra och hur informationen flödar mellan systemen ger kursen förutsättningar att bygga driftsäkra och effektiva löneprocesser.

Kursen berör också hur digitala verktyg och digitala arbetssätt kan hjälpa löneavdelningen till bättre resultat. Hur man jobbar med automatisering och verktyg som en del i lönearbetet samt vilka typer av verktyg som kan utveckla och lösa olika problem på löneavdelningen. Allt från automation, kvalitet, service och uppföljning. Andra viktiga områden inom GDPR och data/informationssäkerhet, betallösningar och lön ur ett internationellt perspektiv tas upp i kursen.

Ansökan stänger 2023-08-09. Om det blir fler sökande än 35 så kommer urval ske genom ett särskilt test. Detta sker digitalt och är öppet 11-13 augusti.

Klicka på knappen nedan för att ansöka till kursen Lön – Automation, analys och digitala verktyg.

  • Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad

  • Lön - Automation, analys och digitala verktyg