Höj din lönekompetens hos oss

Vi har under hösten 2023 kunnat erbjuda två YH-kurser på uppdrag av MYH. Vi kommer att söka om att få starta YH-kurser även under hösten 2024. Beslut från MYH kommer i maj 2024. Vi har sökt två kurser och planerar att starta hösten 2024 om MYH fattar ett positivt beslut och beviljar våra ansökningar. Om du vill få information skickad till dig när beslutet är fattat, gör en intresseanmälan här nedan.

Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad

Omfattning: 25 YH-poäng

Studietakt: deltid (20 studietimmar/vecka)

Nästa utbildningsomgång: preliminärt hösten 2024

Sista ansökningsdag: ?

Särskilt test: ?

Godkända AKT-timmar Srf konsulterna: 12

 

Personalekonomi med fokus på hållbarhet

Omfattning: 25 YH-poäng

Studietakt: deltid (20 studietimmar/vecka)

Nästa utbildningsomgång: preliminärt hösten 2024

Sista ansökningsdag: ?

Särskilt test: ?

 

YH-kursernas innehåll

Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad (25 YHP)

Preliminär start av kursen sker under hösten 2024. Den ges på 50 % och kursen berättigar till CSN.

Kursen ges helt på distans med inspelade föreläsningar på vår utbildningsportal och digitala föreläsningar med experter inom området.

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Ge fördjupade kunskaper i de pensions & försäkringssystem som finns i Sverige, både lagstadgade och avtalade.
  • Beräkna vilka kostnader arbetsgivaren har för pensioner & försäkringar.
  • Få kunskap om när rapportering ska ske, hur det går till och till vilken instans.
  • Räkna på löneväxling och redogöra för vilka konsekvenser löneväxling får för arbetsgivare och den anställde.
  • Ta fram informationsmaterial och rutinbeskrivningar kring pensioner & försäkringar

Kursen bidrar till att öka jämlikheten så att alla som arbetar i Sverige ska få ökad kunskap om vårt sociala trygghetssystem, såväl det lagstadgade som det kollektivavtalade samt säkerställer att rätt lön ligger till grund för arbetsgivaravgifter och preliminärt skatteavdrag. Kursen bidrar också till att kunskaperna om vilka lönedelar som ligger till grund för de premier arbetsgivaren betalar för det kollektivavtalade trygghetssystemet.

Målet med kursen är att öka kunskaperna om vårt pensions & försäkringssystem och bidra till att fler i befolkningen får ta del av de försäkringar de har rätt till och ha möjlighet att göra kloka val gällande sin framtida pension.

Personalekonomi med fokus på hållbarhet (25 YHP)

Preliminär start av kursen sker under hösten 2024. Den ges på 50 % och kursen berättigar till CSN.

Kursen ges helt på distans med inspelade föreläsningar på vår utbildningsportal och digitala föreläsningar med experter inom området.

Genom denna kurs vill vi bidra till att öka kompetensen om vad hållbart arbete inom lön och HR innebär. Vi säkerställer också att anställda inom lön och HR har rätt verktyg för att ta fram och analysera data som rör hållbarhet. Kursen bidrar också till att tydliggöra målen inom Agenda 2030 och främst delmål 8 – anständiga anställningsvillkor och ekonomiskt tillväxt och hur dessa mål påverkar vårt arbete inom lön och HR. Det gör vi genom att fördjupa oss i EU-direktivet CSRD och den hållbarhetsredovisning som följer av detta. Vi kommer att använda oss av European Sustainability Reporting Standard (ESRS) som kan ses som en ”handbok” inom CSRD. I kursen kommer vi främst att fokusera på ESRS SI vilken är en standard som hanterar upplysningskrav som berör den egna arbetskraften i organisationen.