• Iterum, Redovisningsekonom

Utbildning till redovisningsekonom på distans

Distansutbildning med regelbundna träffar via digitala kanaler

Som redovisningsekonom arbetar du med analys, affärsutveckling och rådgivning och du har valet att arbeta brett eller att bli specialist. Redovisningsekonomen är den som hanterar löpande redovisning, deklaration, bokslut och årsredovisningar, samt är den som är väl insatt i ett företags verksamhet. Redovisningsekonomen arbetar proaktivt för kvalitet i ekonomisk planering och budgetarbete.

Vår utbildning ger dig förutsättningar för att vara bäst förberedd att inta yrkesrollens viktiga position på företaget, genom att vi har valt att integrera rådgivning, kommunikation och systemförståelse i samtliga av utbildningens ingående kurser. Stor vikt läggs på att du som studerande ska få en egen säkerhet i hantverket, en säkerhet som är en förutsättning för att du ska kunna inta ett proaktivt perspektiv i en analytisk och rådgivande yrkesroll.

Omfattning: 400 YH-poäng, 2 år

Studietakt: heltid (40 studietimmar/vecka)

Studieform: distansstudier

Nästa utbildningsstart: Januari 2025

Läs mer om behörighet,
urval och ansökan

Ett bord med dator, pennor och böcker

Ansökan är öppen 15/8-31/10

Ansök här!