Frågor och svar

Här hittar du svaren på dina funderingar.

Behörighet

Om behörighet

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du dels uppfylla de grundläggande behörighetskraven som gäller för alla utbildningar inom yrkeshögskolan, dels uppfylla kraven på den behörighet som gäller för den specifika utbildningen du vill söka.

Det innebär att du måste ha behörighet i samtliga kurser som krävs för utbildningen du vill gå.

Grundläggande behörighet

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du minst ha:

 • Gymnasieexamen eller motsvarande
 • Tillräckliga kunskaper i svenska

Sådant som anses motsvara gymnasieexamen kan vara att du har läst på folkhögskola eller gått i utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Vad som anses vara tillräckliga kunskaper i svenska varierar från utbildning till utbildning. Läs mer under respektive utbildning.

Läs mer om behörighetskrav hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns möjlighet att åberopa reell kompetens. Det kan handla om kunskaper och erfarenheter som du förvärvat genom arbete, kursverksamhet, föreningsliv eller annat. Du måste ange att du åberopar reell kompetens i din ansökan hos yh-antagning.se. Om du åberopar reell kompetens genom tidigare studier ska du bifoga kopia av originalbetyg. Vid utländska studier ska du bifoga UHR-bedömning eller betyg översatta av auktoriserad översättare.

Reell kompetens kan sökas för de kurser som krävs för behörighet.

Du ansöker om reell kompetens genom att ladda ner kompetenskartläggningsformuläret. Läs instruktionerna noga innan du fyller i det. Tänk på att alla dina relevanta erfarenheter ska dokumenteras.

Fyll i formuläret, försäkra dig om att du fått med så mycket relevant information som möjligt. Sedan laddar du upp det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens i din ansökan på yh-antagning.se i PDF format. Observera att vi bara bedömer din reella kompetenskartläggning tillsammans med intyg och betyg som är uppladdade i PDF i din ansökan på yh-antagning.se.

Har du funderingar kring ditt formulär, tveka inte att höra av dig till oss, maila på antagning@iterum.se eller ring ansvarig för antagningen Lena Palm, 08-675 07 79!

För att ditt kompetenskartläggningsformulär ska vara giltigt måste det:

 • Vara ifyllt digitalt.
 • Vara underskrivet.
 • Alla bilagor ska vara bifogade.
 • Vara uppladdad i din ansökan på YH-antagning.se innan ansökningsperioden stänger

Iterum Education kommer inte att göra en bedömning av din reella kompetens utan ett giltigt kompetenskartläggningsformulär.

Behörighet till Lönespecialistutbildningar

För att vara behörig till utbildningarna Lönespecialist/Lönespecialist med systeminriktning ska du förutom att uppfylla den grundläggande behörigheten även ha godkända betyg i följande gymnasiekurser:

 • Matematik 2 (alternativt B)
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (alternativt B)
 • Engelska 6 (alternativt B)

Med godkänt betyg avses betyg E (alternativt Godkänt)

Behörighet till Redovisningsutbildningar

För att vara behörig till Redovisningsekonomutbildningen ska du förutom att uppfylla den grundläggande behörigheten även ha godkända betyg i följande gymnasiekurser:

 • Matematik 2 (alternativt B)
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (alternativt B)
 • Engelska 6 (alternativt B)

Med godkänt betyg avses betyg E (alternativt Godkänt)

Behörighet YH-kurs i Pensioner och försäkringar

Ett års yrkeserfarenhet inom lönehantering och/eller HR.

Behörighet till enstaka kurser

För att vara behörig till våra enstaka kurser krävs samma behörighet som till lönespecialistutbildningen. Vi rekommenderar starkt att du har minst tre års yrkeserfarenhet inom lön för att på bästa sätt kunna tillgodogöra dig kursen Lönehantering påbyggnad.

Behörighetskurser

Saknar du behörighet i Matematik 2?

Iterum kan nu erbjuda en behörighetskurs i Matematik 2. Det är en eKurs som du läser via vår utbildningsplattform och efter det genomför du ett kunskapstest. Har du godkänt resultat på detta test innebär det att du blir behörig att vara en del av urvalet till Iterums utbildningar. Det kostar inget att läsa behörighetskursen eller att göra testet, det du behöver investera är din tid och kostnader för aktuell litteratur. Gå gärna in och titta på vår utbildningsportal för att se upplägget av kurserna genom att klicka HÄR

Kontakta oss på antagning@iterum.se och skriv ”behörighetskurs” i ämnesraden så skickar vi dig mer information om hur du ska gå tillväga och vilka datum som gäller för aktuell ansökningsperiod.

Behörighet YH-flex (redovisning)

Förutom att du ska uppfylla de grundläggande och särskilda behörighetskraven för utbildningen ska du som söker till YH-flex också har erfarenheter som gör att du kan tillgodoräkna minst 50% av utbildningen. Du kan ha erfarenheter genom arbete eller tidigare studier eftergymnasial nivå. Gå in och läs om kurserna här för att se om du har de kunskaper som krävs. När du söker till utbildningen bifogar du ett CV med dina erfarenheter.

Ansökan

Webbansökan

För att söka till en utbildning hos Iterum behöver du skapa ett konto på yh.antagning.se. När du skapat ditt konto får du en aktiveringslänk och du kan påbörja din ansökan. Om du tidigare har sökt till en utbildningen via yh.antagning.se loggar du in med ditt befintliga konto. Länk till aktuell utbildning att söka hittar du under respektive utbildning.

 

Ansökningshandlingar

Det är viktigt att du bifogar betyg, intyg och andra handlingar som styrker din behörighet. Vår bedömning av din behörighet baseras på de underlag du bifogar till din ansökan.
Observera att vi endast tar emot digitala handlingar och att du inte kan komplettera med ytterligare handlingar efter att du lämnat in din ansökan.

Urval

Urvalsgrund - YH-utbildningar

Att du är behörig betyder inte per automatik att du kommer att antas till en utbildning. I de fall vi har fler behöriga än tillgängliga utbildningsplatser gör vi ett urval där vi ger meritpoäng för olika kriterier. Meritpoäng från de olika urvalsgrunderna summeras och de behöriga sökande rangordnas utifrån de total meritvärdet.

Det är viktigt att du till din ansökan bifogar kopia på originalbetygen för de kurser som utgör krav på behörighet. Tänk på att vi inte hämtar några uppgifter från några betygsdatabaser och att vi inte godkänner utskrifter från till exempel antagning.se eller studera.nu.

Betyg: Meritpoäng ges för betyg C, VG, 4 eller högre i de gymnasiekurser som utgör krav på behörighet. Reell kompetens likställs med betyg E, G eller 3 och ger inga meritpoäng. Betyg kan maximalt sex meritpoäng.

Särskilt prov: Alla som bedöms vara behöriga till utbildningen bjuds in till ett särskilt prov. Resultatet från det särskilda provet kan maximalt ge 30 poäng. Provet är webbaserat och testar dina färdigheter inom logiskt tänkande, matematik, språkförståelse i svenska och engelska samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Det är viktigt att du bevakar din mailbox under perioden efter sista ansökningsdag så att du inte missar en eventuell inbjudan till särskilt prov.

 

Urvalsgrund - Korta kurser

Att du är behörig betyder inte per automatik att du kommer att antas till en utbildning. I de fall vi har fler behöriga än tillgängliga utbildningsplatser gör vi ett urval där vi ger meritpoäng för det särskilda provet. Behöriga sökande rangordnas utifrån meritpoängen.

Det är viktigt att du till din ansökan bifogar kopia på originalbetyg för din gymnasieutbildning eller motsvarande. Tänk på att vi inte hämtar några uppgifter från några betygsdatabaser och att vi inte godkänner utskrifter från till exempel antagning.se eller studera.nu.

Särskilt prov: Alla som bedöms vara behöriga till utbildningen bjuds in till ett särskilt prov. Resultatet från det särskilda provet kan maximalt ge 30 poäng. Provet är webbaserat och testar dina färdigheter inom logiskt tänkande, matematik, språkförståelse i svenska och engelska samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Det är viktigt att du bevakar din mailbox under perioden efter sista ansökningsdag så att du inte missar en eventuell inbjudan till särskilt prov.

 

Antagning

Om antagning

Resultatet av urvalsprocessen leder till beslut om antagning till utbildningen. Beslutet fattas av utbildningens ledningsgrupp och antagningen följer strikta turordningsregler. De sökande med högst totala meritpoäng antas först och övriga behöriga sökande reservplaceras i tur och ordning.

Antagningsbesked och svarstid

När antagningsbeslutet är fattat får du du veta om du har antagits till utbildningen, fått en reservplats eller bedömts som obehörig.

Antagningsbeskedet skickas via mejl så det är viktigt att du bevakar din mejlbox. Kom också ihåg att uppdatera ditt konto på yh-antagningen.se om du byter mejladress.

Om du blir antagen till någon av våra utbildningar har du en viss tid på dig att tacka ja eller nej till platsen. Sista svarsdag framgår av antagningsbeskedet. Om du tackar nej eller inte svarar i tid, går platsen vidare till en annan sökande.

Reservplats

Behöriga sökande som inte antas direkt placeras på reservlista. När en plats blir ledig går ett erbjudande ut till första reserv. Reservintaget fortgår ända fram till utbildningsstarten. Efter att det första antagningsbeskedet gått ut kan du hela tiden följa din reservplacering via yh-antagningen.se. På så sätt är kan du hålla dig förberedd om du skulle antas med kort varsel.

Kom ihåg att svara i tid så att du inte förlorar din plats.

Studera på distans

Distansstudier

Distansutbildning ger en ökad frihet då du inte är bunden till en specifik plats och du kan välja när under ett dygn du vill studera. Men även om det innebär stor frihet kräver distansstudier disciplin och stort ansvar. Tänk på att heltidsstudier innebär ungefär 40 timmars studier per vecka.

Distansstudier är ett samlingsnamn på flera olika studieformer. Du kan läsa helt eller delvis på distans, utbildningen kan ha olika grader av webbaserat och omfatta obligatoriska träffar eller virtuella möten eller både och.  Det är därför viktig att du tar reda på upplägget på den utbildning du vill söka till innan du gör din anmälan.

 

 

Vad innebär det att studera på distans hos Iterum

I Iterums distansutbildningar kombinerar vi fysiska träffar med självständiga studier. Vid cirka 10-12 tillfällen sker de fysiska träffarna under 2-3 dagar på respektive studieort. Träffarna omfattar till exempel workshops, diskussioner och eventuella examinationer. Övrig tid studerar du på egen hand  med stöd av vår webbaserade utbildningsportal. För att underlätta för dig som studerande har vi byggt utbildningsportalen utifrån en tydlig struktur. Kurserna är uppbyggda i moduler och pass med forum kopplat till där du som studerande kan kommunicera med dina studiekamrater och lärare. Till varje kurs finns en studiehandledning med fastställda deadlines för olika kursmoment för att ge dig möjlighet att planera din tid för att följa rätt studietakt.

Observera att kursen LIA-lärande i arbete inte sker på distans utan är förlagd ute på en arbetsplats under fastställda veckor.

LIA - lärande i arbete

Vad är LIA?

LIA är en kurs i utbildningen och betyder ”lärande i arbete”. För att du ska möjlighet att vidareutveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser i verkliga situationer är LIA förlagd ute på en arbetsplats. Företrädarna för arbetslivet deltar aktivt i planeringen och genomförandet av LIA.

 

Söker jag min LIA-plats själv?

Det är viktigt att du själv är aktiv i anskaffandet av din LIA-plats för att du ska möta den typ av organisation som intressant för just dig. Du får stöd och hjälp från oss i den processen.

Du bestämmer själv på vilken ort du vill göra din LIA. Vanligast är dock att man försöker hitta sin LIA-plats där man bor.

Övriga frågor

Kostar det läsa en YH-utbildning?

Nej, utbildningarna inom yrkeshögskolan är statsfinansierade och därmed avgiftsfria. Däremot får de studerande själv betala för anvisad litteratur och annat studiematerial samt för resor och eventuellt boende i samband med de gemensamma träffarna. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från CSN, detta gäller även under LIA-perioderna. Läs mer om studiemedel på csn.se