• Kompetensinventering Lön

  Ta tempen på kompetensen

Inventera din egen eller en hel arbetsgrupps lönekompetens genom vårt testverktyg

Vårt testverktyg består av 50 frågor inom följande tio områden:

 • Anställning och avtal
 • Skatter och avgifter
 • Ekonomi
 • Lönebegrepp
 • Sjukfrånvaro
 • Föräldraledighet och övriga ledigheter
 • Förmåner och andra ersättningar
 • Semester enligt lag
 • Semester enligt avtal
 • Semesterberäkningar

Du kan välja att testa dig inom Villkorsavtalet eller ett allmänt Tjänstemannaavtal.

Resultatet presenteras per individ eller grupp och kan användas i samband med kompetensutvecklingsinsatser för enskilda medarbetare eller en hel avdelning. Resultatet kan också fungera som underlag vid urval i samband med rekrytering.

Självskattning och inventering
Kompetensinventering Lön består av två delar. I första steget görs en självskattning av den egna kompetensen inom respektive kompetensområde. Därefter genomförs kompetensinventeringen som består av 50 slumpmässigt utvalda frågor som är jämnt fördelade över de tio områdena. Tiden är satt till max 100 minuter.

Frågorna är utformade på ett sätt så att den som gör inventeringen får visa på sin förmåga att söka och hämta aktuell information snarare än rena utantillkunskaper. Frågorna bygger på flervalssvar och beräkningar.

Återkoppling och resultat
Efter genomförandet presenteras det individuella resultatet i ett spindeldiagram som speglar självskattning och resultat inom respektive kompetensområde. Det är bara individen som genomfört inventeringen som ser sitt egna resultat. Beställaren kommer endast att se gruppens samlade resultat.

Pris: 495 kr ex. moms