5 fördelar med att läsa på distans

5 fördelar med att läsa på distans

  1. Studiefrihet – läs när du vill under dygnet
  2. Platsfrihet – läs var du vill, bara en uppkoppling behövs
  3. Repetitionsfrihet – lyssna på föreläsningar hur många gånger du vill
  4. Kommunikationsfrihet – kommunicera med lärare och studiekamrater oberoende av tid och plats
  5. Individfrihet – mer individanpassad hjälp och återkoppling av lärare

– Men glöm inte att du behöver göra din plan och skapa rutiner för dina studier.

Facebook Linkedin Twitter