Webbkurs - LÖN I

Webbkurs - LÖN I

Kursens mål är att ge grundläggande förståelse för löneberedning dvs räkna lön på rätt sätt och för löneadministrationens arbete. Kursen är lämplig för dig som saknar de teoretiska grunderna inom löneområdet eller som vill ha en bredare teoretisk grund att stå på i lönearbetet.

LÖN I

 • Anställnings- och kollektivavtal
 • Skatteavdrag och sociala avgifter
 • Arbetsgivardeklaration
 • Löneadministration
 • Grunderna för bokföring av löner
 • Personalregister och löneartsregister
 • Grundläggande lönebegrepp
 • Löneberedning i Excel
 • Manuell löneberedning

Omfattning

Kursen består av åtta arbetspass á 3 tim. Varje pass innehåller en eller flera föreläsningar samt en självrättande instuderingsuppgift. Kursen innehåller även övningar med lösningsförslag.

Examinering och kursintyg

Kursen avslutas med en examination som består av teoretiska frågor och en manuell löneberedningsuppgift som laddas upp för bedömning och feedback.

Efter fullgjord examinering utfärdas kursintyg.

Pris

4480 kr exkl moms

  bokningsknapp
 

Webbkurs - LÖN II

LÖN IILÖN II

Kursens mål är att ge grundläggande förståelse för löneberedning dvs räkna lön och olika former av avvikelser. Viktiga kompetensområden är löneberedning av ledigheter enligt lag och kollektivavtal. Alla former av ledigheter berörs med undantag för semesterledigheter som behandlas i LÖN III.

Andra specifika områden som också behandlas är till exempel förskott och lån samt löneberedning i samband med tjänsteresor.

Innehåll

 • Sjukfrånvaro
 • Sjukförmåner enligt avtal
 • Föräldraledighet och övriga ledigheter enligt lag
 • Föräldraledighet och övriga ledigheter enligt avtal
 • Förskott och lån
 • Ersättning vid tjänsteresor
 • Grunderna för bokföring av löner
 • Löneberedning i Excel
 • Manuell löneberedning

Omfattning

Kursen består av fem arbetspass á 3 timmar där varje pass innehåller en eller flera föreläsningar samt en självrättande instuderingsuppgift.  

Examinering och kursintyg

Kursen avslutas med en examinering som består av teoretiska frågor och en manuell löneberedningsuppgift som laddas upp för bedömning och feedback.

Efter fullgjord examinering utfärdas kursintyg.

Pris

4480 kr exkl moms

bokningsknapp

 

 

Webbkurs - LÖN III


LÖN IIILÖN III

Kursens mål är att ge en grundläggande förståelse för semesterlagens tillämpning i praktisk löneberedning dvs hur man räknar ut lönen. Också semesterreglerna enligt kollektivavtal och dess praktiska konsekvenser för löneberedningen är centrala delar av kursens innehåll.

Innehåll

 • Semesterlagen
 • Semesterledighet och semesterlön
 • Semesterreglerna i kollektivavtal
 • Semesterberäkning och beredning
 • Grunderna för bokföring av löner
 • Löneberedning i Excel
 • Manuell löneberedning

Omfattning

Kursen består av sex arbetspass á 3 timmar där varje pass innehåller en eller flera föreläsningar samt en självrättande instuderingsuppgift.  

Examinering och kursintyg

Kursen avslutas med en examinering som består av teoretiska frågor och en manuell löneberedningsuppgift som laddas upp för bedömning och feedback.

Efter fullgjord examinering utfärdas kursintyg.

Pris

4480 kr exkl moms

bokningsknapp