Ett antal personer studerar korta kurser

Vill du vässa din systemförståelse?

Ser du dig själv i en roll där förändring och utveckling står i fokus?

Genom våra korta kurser med systeminriktning kommer du vässa din systemkompetens och lära dig mer om de digitala processerna inom lön, HR och ekonomi.

Kurserna ger dig goda kunskaper att verka i systemrollen. Du kommer att ha kompetenser i att leda projekt, utveckla systemflöden i verksamheten, planera och kvalitetssäkra system utifrån olika perspektiv. Det gör dig stark i din yrkesroll och du kommer att kunna möta framtidens teknikutveckling och krav på effektivisering.

Vi planerar att starta våra korta kurser vecka 42-2020. Du kan anmäla ditt intresse för att få mer information genom att fylla i formuläret du hittar här.