• Vill du bli vass inom system?

Process- och systemförståelse för lönespecialister

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som lönespecialist och vill ha fördjupade kunskaper gällande processer, systemförståelse och hur system interagerar med varandra.

Du har behov av att utvecklas i yrkesroll, vara en problemlösare, kunna se helheten, vara lösningsorienterad och förstå värdet av tydlighet inom verksamheten

Utbildningens mål och innehåll

Det övergripande målet med utbildningen är att få förståelse för hur processer inom hr-, lön- och ekonomi kan samarbeta genom digitalisering och automatisering. Detta för att bidra till en större effektivitet i verksamheten.

Du får kunskap kring hur upphandlings- och implementeringsprocesser kan se ut och kunna ta fram en införandeplan, inventera interna resurser samt avgöra om, när och hur man kan efterfråga expertstöd.

Du får förståelse för de konsekvenser förändringar i organisation och/eller processer har på systemuppbyggnaden.

Utifrån verksamhetens interna och externa behov ger utbildningen dig förmåga att bedöma utveckling av systemstöd, planera, genomföra samt förvalta Lön-/HR-relaterade system. Detta är en viktig del i yrkesrollen.

Du lär dig förstå vikten av systemförvaltning samt på ett konsultativt sätt kunna förmedla förändringar och förbättringar.

Du läser två kurser:
– Organisation, process och systemförvaltning (45 YH-poäng)
– Upphandling och implementering (30 YH-poäng)

Omfattning: 75 YH-poäng (60 veckor)

Studietakt: Deltid 25 % (10 studietimmar/vecka)

Studieform: Distans

Nästa utbildningsstart: Hösten 2021 (uppdateras när startdatum är fastställt)

Ansök nu!