• Korta kurser redovisning

    Vill du bli vass inom system?

Systemförståelse för redovisningsekonomer/konsulter

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som ekonomiassistent/redovisningsekonom/konsult och upplever ett allt större krav på att arbeta processinriktat.

Du har behov av kompetens när det gäller processer, systemförståelse och hur olika delar i ett system interagerar med varandra.

Utbildningens mål och innehåll

Ett mål för utbildningen är att du skall kunna vara med och aktivt bidra till en ökad effektivitet och kvalitet i ditt arbete. Detta genom att dra nytta av de möjligheter som finns och kommer att finnas genom digitalisering och automatisering.

Du kommer att öka din förmåga att dra nytta av kraften i affärssystem för att stödja bättre och mer effektiva processer i en verksamhet.

Du tränas i att bedöma hur olika systemstöd bidrar till en ökad affärsnytta.

Du får förståelse för de konsekvenser förändringar i organisation eller processer har på ett affärssystem.

Du lär dig att planera och kvalitetssäkra system utifrån olika perspektiv såsom till exempel affärsmodeller och affärsmål.

Du läser två kurser:
– Systemförvaltning, process och organisation (45 YH-poäng)
– Upphandling, implementering och utveckling (30 YH-poäng)

Omfattning: 75 YH-poäng (60 veckor)

Studietakt: Deltid 25 % (10 studietimmar/vecka)

Studieform: Distans

Nästa utbildningsstart: 15 november-2021

Ansök nu!