Satsa på god arbetsmiljö

Satsa på god arbetsmiljö

Att bedriva en verksamhet där medarbetarna har en god arbetsmiljö är en självklarhet. Men i dessa föränderliga tider, då det händer mycket på våra arbetsplatser, kanske vi alla behöver lite mer kunskaper.

AFA Försäkring kommer från och med den första januari 2021 att bevilja stöd till privata företag som utbildar sina chefer och skyddsombud inom arbetsmiljö. Det innebär att företaget kan få ersättning för sina utbildningskostnader på grund- och fortsättningsnivå.

Stöd kan beviljas för

  • grund- eller vidareutbildning för chefer
  • vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud

Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Glädjande nog fick vi idag besked om att vi på Iterum Education blivit godkända som utbildningsanordnare. Det innebär att din organisation kan söka stöd om ni anlitar oss för arbetsmiljöutbildning för era chefer och/eller skyddsombud.

Vi har sedan 2016 utbildat runt 300 chefer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor. Främst inom vård, skola och omsorg men även inom detaljhandeln. Vår kursledare är diplomerad handledare inom arbetsmiljö via Prevent.

Vår styrka är att vi kombinerar vår utbildning med webbaserade föreläsningar med fysiska eller digitala seminarier där vi på djupet omsätter våra kunskaper, färdigheter och kompetenser inom arbetsmiljö genom arbete med olika typer av fallbeskrivningar.

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad. Vi kan anpassa utbildningar utifrån din organisations behov eller så kan du anmäla dig till en av våra befintliga utbildningar.

Kontakta Maud Falk om du vill veta mer.

Facebook Linkedin Twitter