”Mycket hög kvalitet”

”Mycket hög kvalitet”

Nu har vi ett resultat!

Myndigheten för Yrkeshögskolan har nu kommit med besked på kvalitetsgranskning av vår Redovisningsekonomutbildning. MYH gör varje år ca 200 kvalitetsgranskningar av YH-utbildningar. I år var vi en av de utvalda anordnarna med utbildningen Redovisningsekonom som startade Vårterminen 2019.

Myndigheten granskar 4 områden inom utbildningen; Ledningsgruppsarbete, Lärande, Kvalitetsarbete och Lärande i arbete. Stolta kan vi berätta att vi tillhör den begränsade skara (ca 14% av de granskade utbildningarna) som fick högsta betyg på samtliga punkter och därmed erhöll betyget ”Mycket hög kvalitet” i granskningen.

Vi är väldigt stolta!

Är du nyfiken på vår Redovisningsekonomutbildning kan du läsa mer här. Vill du veta mer om hur en kvalitetsgranskning går till kan du läsa om det här!

Facebook Linkedin Twitter