Hur påverkar Covid-19 oss på lön?

Hur påverkar Covid-19 oss på lön?

Vad behöver du tänka på?

Covid-19 har påverkat oss alla på olika sätt. Vi är fler som arbetar hemma med hjälp av digitala media. Regeringen har fattat ett stort antal beslut för att underlätta för företag och ge dem större möjligheter att finnas kvar även efter pandemin. Det finns några saker som vi inom lön behöver ta höjd för. Titta på vår film för att orientera dig kring vilka delar du behöver vara uppmärksam på i ditt arbete.

Facebook Linkedin Twitter