Behörighetskurser

Behörighetskurser

Vill du bli en av de mest efterfrågade? Då ska du säkerställa att du är behörig att söka till vår lönespecialistutbildning som startar i höst.

Förutom grundläggande behörighet ställer vi också krav på betyg i Företagsekonomi 2 och Matematik 2 för att vara behörig till våra lönespecialistutbildningar.

Vi ställer högre krav än andra motsvarande utbildningar inom yrkeshögskolan men i gengäld har du möjlighet att bli en av de mest efterfrågade lönespecialisterna på marknaden.

Du kan helt kostnadsfritt läsa in behörighet i en eller båda kurserna hos oss på Iterum Education. Om du blir godkänd är du behörig att söka och har därmed chansen att komma in om du söker till höstens utbildningar. Vill du veta mer om våra utbildningar till lönespecialist kan du läsa mer här.

Sista anmälningsdag till behörighetskursen är den 12 maj 2021. Proven kommer att genomföras digitalt den 19 maj-2021 (kvällstid)

Titta på vår korta film!

Facebook Linkedin Twitter