Lönespecialist, bunden (Stockholm)

lönespecialist iterum katarina garciaSer du dig själv arbeta i en roll där förändring och utveckling står i fokus? Då ska du läsa till lönespecialist hos Iterum. Utbildningen ger dig den gedigna kompetensen och den breda bas du behöver för att verka som den moderna lönespecialisten. En yrkesroll för den som vill arbeta självständigt, konsultativt och i projektform.

Omfattnig300 YH-poäng. 

60 studieveckor över tre terminer.

Studietakt

Heltidsstudier vilket motsvarar cirka 40 studietimmar per vecka.

Studieform

Bunden tiill studieort. Skolförlagd undervisning två till tre dagar i veckan. Resterande tid läses på distans.

Studieort

Stockholm, Heleneborgsgatan 2

Innehåll

Lönehantering, löneadministration, arbetsrätt, redovisning, personalekonomi, affärsengelska, projektarbete, konsultativt förhållningssätt.

Lärande i arbete (LIA)

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats.

LIA 1: 6 veckor (termin 2)
LIA 2: 10 veckor (termin 3)

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen eller motsvarande
  • Matematik 2 a, 2 b eller 2 c alternativt Matematik B
  • Företagsekonomi 2 eller Företagsekonomi B alternativt Småföretagande B
  • Engelska 6 eller Engelska B
  • Svenska 2 eller Svenska B alternativt Svenska som andraspråk 2 eller Svenska som andraspråk B

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan det ändå finnas en möjlighet att bli antagen. Om du har motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet kan du i din ansökan åberopa reell kompetens.

Urvalsgrunder

Om vi får fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser gör vi ett urval där vi värderar följande urvalsgrunder.

  • Särskilt prov: Skriftligt webbaserat prov som testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse(svenska och engelska) samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Provet kan ge max 30 poäng.

  • Betyg: Betyg C, VG, 4 eller högre i de gymnasiekurser som utgör särskilda förkunskapskrav (se ovan) ger vardera 2 poäng. Betyg kan ge maximalt 8 poäng.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri. Kurslitteratur samt resor och boende i samband med träffar på studieorten bekostas av den studerande. Detsamma gäller om LIA-platsen förläggs på annan ort än hemorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (www.csn.se).

Utbildningsstart

Nästa utbildningstart är preliminärt augusti 2020.

Ansökningsperiod

Ansökan till utbildningsstart i augusti 2019 stängde 30 april

Mer information

Ladda ner utbildningsbroschyren 

 

mer om anökan      Ansök här

yh logo liten

Behörighetsbanner 2019

Ekonomi 250

miroslav bevaka din ansokan