LÖNESPECIALIST MED SYSTEMINRIKTNING, DISTANS (STOCKHOLM)

Ser du dig själv i en roll där förändring och utveckling står i fokus - då ska du utbilda dig till Lönespecialist med systeminriktning. lia lönespecialist jeanette iterum
Som Lönespecialist har du en konsultativ roll och arbetar med löpande lönehantering, tolkar och hanterar lagar och avtal. Yrkesrollen återfinns både i det privata näringslivet och i offentlig verksamhet. Genom systeminriktningen kan du vara kopplingen mellan lönefunktionen och de digitala processerna.
Vår utbildning tillgodoser ett växande behov av specialistkompetens inom löne- och systemförvaltningsområdet, i både små och stora organisationer. Vi ger dig förutsättningarna för att vara bäst förberedd i den moderna yrkesrollen då vår utbildning ger både specialistkunskaper inom lön, ekonomi- och personalområdet samt goda kunskaper att verka i systemrollen. Att leda projekt, utveckla systemflödet i verksamheten, planera och kvalitetssäkra system utifrån olika perspektiv är också viktiga delar för att du
ska stå stark i din yrkesroll och kunna möta framtidens teknikutveckling, molntjänster och krav på effektivisering.

Omfattning

400 YH-poäng. 80 studieveckor över fyra terminer.

Studietakt

Studier på heltid (100 %), vilket motsvarar 40 studietimmar per vecka.

Studieform

Distansstudier med 10-12 fysiska träffar på studieorten. Varje träff omfattar två till tre vardagar.

Studieort

Stockholm - i skolans egna lokaler på Heleneborgsgatan 2A

Ingående kurser

Lönehantering, löneadministration, arbetsrätt, redovisning, systemförvaltning i organisationen, operativ systemförvaltning, personalekonomi, affärsengelska, upphandling och implementering, projektarbete, lärande i arbete.

Lärande i arbete (LIA)

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats.

LIA 1: 8 veckor
LIA 2: 8 veckor

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen
  • Matematik 2 a, 2 b eller 2 c alternativt Matematik B
  • Företagsekonomi 2 eller Företagsekonomi B alternativt Småföretagande B
  • Engelska 6 eller Engelska B
  • Svenska 2 eller Svenska B alternativt svenska som andraspråk 2 eller svenska som andraspråk B

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan det ändå finnas en möjlighet att bli antagen. Om du har motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet kan du i din ansökan åberopa reell kompetens.

Urvalsgrunder

Om vi får fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser gör vi ett urval där vi värderar följande urvalsgrunder.

  • Särskilt prov: Skriftligt webbaserat prov som testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse (svenska och engelska) samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Provet kan ge max 30 poäng.
  • Betyg: Betyg C, VG, 4 eller högre i de gymnasiekurser som utgör särskilda förkunskapskrav (se ovan) ger vardera 2 poäng. Betyg kan ge maximalt 8 poäng.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri. Kurslitteratur samt resor och boende i samband med träffar på studieorten bekostas av den studerande. Detsamma gäller om LIA-platsen förläggs på annan ort än hemorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (www.csn.se).

Utbildningsstart

Januari 2020.

Ansökningsperiod

15 augusti - 30 oktober 2019

Mer information

Ladda ner utbildningsbroschyren

 

mer om anökan  eller...  Ansök här

Behörighetsbanner 2019

Ekonomi 250

miroslav bevaka din ansokan