Lönespecialist, distans (Östersund)

frida-yh-iterum

Ser du dig själv arbeta i en roll där förändring och utveckling står i
fokus? Då ska du läsa till lönespecialist hos Iterum. Utbildningen ger dig den gedigna kompetensen och den breda bas du behöver för att verka som den moderna lönespecialisten. En yrkesroll för den som vill arbeta självständigt, konsultativt och i projektform.

Omfattning

300 YH-poäng.
80 studieveckor över fyra terminer.

Studietakt

Deltidsstudier på 75 procent, vilket motsvarar cirka 30 studietimmar per vecka.

Studieform

Distansstudier med ca 10 fysiska träffar på studieorten. Varje träff omfattar två till tre vardagar.

Studieort

Utbildningens träffar sker i Östersund 

Innehåll

Lönehantering, löneadministration, arbetsrätt, redovisning, personalekonomi, affärsengelska, projektarbete, LIA

Lärande i arbete (LIA)

LIA betyder lärande i arbete och betyder att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats.

LIA 1: 8 veckor (termin 2)
LIA 2: 13 veckor (över årsskiftet, termin 3-4)

Att studera på distans

Att studera på deltid och distans ställer krav på den studerande. Det är viktigt att bedriva aktiva studier och man följer den förutbestämda studieplanen. Detta innebär att den studerande själv behöver planera och prioritera sin tid och också kunna följa sin plan.

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen
  • Matematik 2 a, 2 b eller 2 c alternativt Matematik B
  • Företagsekonomi 2 eller Företagsekonomi B alternativt Småföretagande B
  • Engelska 6 eller Engelska B
  • Svenska 2 eller Svenska B alternativt Svenska som andraspråk 2 eller Svenska som andraspråk B

Om du har motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet kan du i din ansökan åberopa reell kompetens.

Urvalsgrunder

Om vi får fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser gör vi ett urval där vi värderar följande urvalsgrunder.

  • Särskilt prov: Skriftligt webbaserat prov som testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse(svenska och engelska) samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Provet kan ge max 30 poäng.
  • Betyg: Betyg C, VG, 4 eller högre i de gymnasiekurser som utgör särskilda förkunskapskrav (se ovan) ger vardera 2 poäng. Betyg kan ge maximalt 8 poäng.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri. Kurslitteratur samt resor och boende i samband med träffar på studieorten bekostas av den studerande. Detsamma gäller om LIA-platsen förläggs på annan ort än hemorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (www.csn.se).

Utbildningsstart

Nästa utbildningsstart är i augusti 2020

Ansökningsperiod

mars-april 2020

Mer information

Ladda ner utbildningsbroschyren

 

 

mer om anökan    Ansök här

 

yh logo liten

Spara

Spara

Behörighetsbanner 2019

Ekonomi 250

miroslav bevaka din ansokan