eKurser

start lönekurser iterum malin

NÄR DU VILL OCH VAR DU VILL

Iterums utbildningskoncept ger dig största möjliga flexibilitet att som yrkesverksam ta din kurs när du vill och hur snabbt du vill

Genom vårt utbildningskoncept säkrar du lätt och smidigt din kompetens. Du väljer själv när och var du vill studera.

De webbaserade kurserna är uppbyggda utifrån en kunskapsförmedling med interaktivitet och med olika nivåer av lärande såsom kunskap, förståelse, tillämpning, analys, värdering, skapande, och reflektion. 
Allt material till kurserna, utöver viss litteratur, finns samlat på vår asynkrona utbildningsplattform och är uppbyggd med en responsiv design.
Kurserna består av flera olika arbetspass som vardera innehåller en eller flera interaktiva
eKurser varvat med övningsmaterial och instuderingsuppgifter som förstärker och tydliggör ämnet med en verklighetsförankring och interaktivt lärande. 
Arbetspassen följer en röd tråd och bygger upp komplexiteten steg för steg. Metodiken säkerställer en konsekvent lärupplevelse, och skapar en arena för reflektion och problemlösning. 
För att säkerställa kompetensmålet examineras kursens olika delar löpande och efter att kursdeltagaren genomgått kursens alla delar ska en examinationsuppgift utföras med godkänt resultat innan kursintyg för avslutad kurs erhålles.

Läs mer:

Boka

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Ekonomi 250