Lönecirkeln

Ett kompetenspaket om fem träffar som ger dig
nya kunskaper, inspiration och ett utökat nätverk!

 Z5B7158

Genom Lönecirkeln får du lära dig nytt, hålla dig uppdaterad och få tid att reflektera och diskutera med yrkeskoleger. Inför varje träff får du som deltagare en reflektionsfråga och eventuella lästips. Efter träffen lägger vi ut materialet från dagens temaföreläsning på vår portal så att du som deltagare enkelt kan dela med dig med dina arbetskamrater och fortsätta diskussionen med dem.

Plats:

Iterum, Heleneborgsgatan 2 A, Stockholm

Aktualitetstimmar i Srf konsulterna Lön

Om du är auktoriserad lönekonsult av Srf konsulterna kan du tillgodoräkna dig 5 aktualitetstimmar om du går på alla fem träffarna. En träff ger 1 aktualitetstimmar.

Pris:

Ett årsabonnemang (ej personbundet) om fem träffar kostar 6 500 kronor exklusive moms.

Är ni många som vill gå? Köp flera abonnemang och turas om!

Anmäl dig här!

 Program för våren

Aktualitetsstämpel 5

 

 

 

Träffarnas agenda

Kl. 08.00-08.30 Frukost och mingel
Kl. 08.30-09.15 Temaföreläsning
Kl. 09.15-09.30  
Reflektion och bensträckare
Kl. 09.30-10.00
Diskussion
Kl. 10.00-10.15 Nyhetskvart
Kl. 10.15-10.30
Avrundning

Teman hösten 2018 och våren 2019

4 september 2018
Marknadsför din löneavdelning och dig själv 

Robotarna kommer ta över och arbetsuppgifterna för lönespecialist/löneadministratören förändras sakta men säkert. Länge har lönefolket suttit på sitt kontor och jobbat med dator och telefon som redskap. Arbetet går mer och mer åt den konsultativa rollen. Löneavdelningen och du själv måste synliggöra dig. För att vara med i matchen krävs förändring av dig. Så hur gör man? Vad innebär en konsultativ roll? Hur kan du marknadsföra din löneavdelning och dig i organisationen? Temaföreläsare är Gitt Persson auktoriserad lönespecialist sen 2014, Stora lönepriset 2013 för Årets Löneavdelning och Stora lönepriset 2015 för Årets medarbetare.

30 oktober 2018
English Helpdesk

A payroll helpdesk gets questions from all levels of employees about all kinds of issues. Sometimes, these employees will ask these questions in English and expect you to answer them. How comfortable are you with that? We will look at some examples of this and a discuss challenges in explaining Swedish procedures and regulations to international people. Temaföreläsare är Cynthia Morissette, Cyntactic, lärare i affärsengelska på Iterums YH-utbildningar.

5 Februari 2019
Robotic Process Automation

Kan en robot arbeta som löneadministratör? I skrivande stund pågår implementering av robotverktyg i många organisationer. Många löne- och ekonomifunktioner tittar på att implementera en robot för att frigöra tid och för att öka kvaliteten. Under denna föreläsning kommer du att få höra om vad en robot är, se när en robot arbetar, men också vad man ska tänka på när man implementerar den. Sist men inte minst, kommer vi att diskutera vad vi gör med den frigjorda tiden och hur man säkerställer att man nyttjar den tid som frigörs. Temaföreläsare är Carin Strindmark, Knowit HRM

28 mars 2019
Lönsam löneväxling

Löneväxling sägs vara bra. Men för vem och hur bra är det egentligen? Löneväxling innebär att du byter en del av din lön mot en förmån. Det kan vara fler semesterdagar, förmånsbil, städtjänster, ögonoperation eller annan privat sjukvård. Det vanligaste är att löneväxla till extra tjänstepension. Vi reder ut begreppen och tittar på hur löneväxling påverkar skatt, arbetsgivaravgift, sjuklön, a-kasseersättning och pension. När är det tillåtet att bruttolöneväxla och hur påverkar ett nettolöneavdrag förmånsvärdet? Temaföreläsare är Mikael Hasselborg, Iterum

28 maj 2019
Ett år med GDPR - hur blev det?

Ett år efter införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), hur har det påverkat er organisation i praktiken?

Under 2018 kommer Datainspektionen byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten och ges i uppdrag att agera stödjande och rådgivande. Myndigheten får både fler uppgifter och fler befogenheter, t.ex. ta emot och hantera rapporter om personuppgiftsincidenter och möjligheten att utfärda sanktionsavgifter.

Vilka personuppgiftsincidenter har rapporterats? Har några sanktionsavgifter utfärdats och i så fall inom vilka områden och hur stora blev de? Vilka lärdomar kan du som lönespecialist dra av detta? Temaföreläsare är Zennie Sjölund, Srf konsulterna

 

Vi lever i en föränderlig värld så för deltagarnas bästa kan det hända att vi byter ordning eller ändrar ett tema.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara