Redovisningsekonom, distans (Stockholm)

TareekOmfattning

400 YH-poäng.
80 studieveckor över fyra terminer.

Studietakt

Studier på heltid vilket motsvarar cirka 40 studietimmar per vecka.

Studieform

Distansstudier med 15 fysiska träffar på studieorten. Varje träff omfattar två till tre vardagar.

Studieort

Stockholm, Helenborgsgatan 2a

Innehåll

Löpande bokföring, lönehantering, ekonomistyrning, skatter och avgifter, bokslut, handelsrätt, beskattningsrätt, rapportering, affärsengelska, konsultativt förhållningssätt, projektarbete.

Lärande i arbete (LIA)

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

LIA 1: 8 veckor (termin 2)
LIA 2: 12 veckor (termin 4)

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen
  • Matematik 2 a, 2 b eller 2 c alternativt Matematik B
  • Svenska 2 eller Svenska B alternativt Svenska som andraspråk 2 eller Svenska som andraspråk B
  • Engelska 6 alternativt Engelska B

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan det ändå finnas en möjlighet att bli antagen. Om du har motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet kan du i din ansökan åberopa reell kompetens.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval baserat på följande kriterier:

  • Betyg: Meritpoäng ges för betyg C, VG, 4 eller högre i de kurser som utgör behörighetskrav (se ovan). Reell kompetens likställs med betyg E, G eller 3 och ger inga meritpoäng.
  • Särskilt prov: Skriftligt webbaserat prov som testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri. Kurslitteratur samt resor och boende i samband med träffar på studieorten bekostas av den studerande. Detsamma gäller om LIA-platsen förläggs på annan ort än hemorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (www.csn.se).

Utbildningsstart

Nästa utbildningsstart är i januari 2020
Ansökningsperiod: september-oktober 2019

Mer information

Ladda ner utbildningsbroschyren

 

knapp go till iterum ansokan  eller... knapp ansok haer

 

yh logo liten

Spara

Lön sysknapp lonespecialist bunden sthlm 2016


knapp lonespecialist distans osund 2016
knapp lonespecialist distans malmo 2016
knapp lonespecialist distans gbg 2016

knapp redovisningsekonom 2016

 

Behörighetsbanner

Östersund 1

framsidan redovisningsekonomHär får du fördjupad information om utbildningen.

 

 

 

 

 

miroslav bevaka din ansokan