Redovisningsekonom, distans (Stockholm)

therese christos iterumVill du vara nyckeln som skapar förutsättningar för företags utveckling och framgång?
Som Redovisningsekonom arbetar du med analys, affärsutveckling och rådgivning och du har valet att arbeta brett eller att bli specialist. Redovisningsekonomen är den som hanterar löpande redovisning, deklaration, bokslut och årsredovisningar, samt är den som är väl insatt i ett företags verksamhet. Redovisningsekonomen arbetar proaktivt för kvalitet i ekonomisk planering och budgetarbete. Vår utbildning ger dig förutsättningarna för att vara bäst förberedd inför yrkesrollens viktiga position på företaget, genom att vi har valt att integrera rådgivning, kommunikation och systemförståelse i samtliga av utbildningens ingående kurser. Stor vikt läggs på att du som studerande ska få en egen säkerhet i hantverket, en säkerhet som är en förutsättning för att du ska kunna inta ett proaktivt perspektiv i en analytisk och rådgivande yrkesroll.

Omfattning

400 YH-poäng.
80 studieveckor över fyra terminer.

Studietakt

Studier på heltid vilket motsvarar cirka 40 studietimmar per vecka.

Studieform

Distansstudier med 15 fysiska träffar på studieorten. Varje träff omfattar två till tre vardagar.

Studieort

Stockholm, Helenborgsgatan 2a

Innehåll

Löpande bokföring, lönehantering, ekonomistyrning, skatter och avgifter, bokslut, handelsrätt, beskattningsrätt, rapportering, affärsengelska, konsultativt förhållningssätt, projektarbete.

Lärande i arbete (LIA)

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

LIA 1: 8 veckor (termin 2)
LIA 2: 12 veckor (termin 4)

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen
  • Matematik 2 a, 2 b eller 2 c alternativt Matematik B
  • Svenska 2 eller Svenska B alternativt Svenska som andraspråk 2 eller Svenska som andraspråk B
  • Engelska 6 alternativt Engelska B

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan det ändå finnas en möjlighet att bli antagen. Om du har motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet kan du i din ansökan åberopa reell kompetens.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval baserat på följande kriterier:

  • Betyg: Meritpoäng ges för betyg C, VG, 4 eller högre i de kurser som utgör behörighetskrav (se ovan). Reell kompetens likställs med betyg E, G eller 3 och ger inga meritpoäng.
  • Särskilt prov: Skriftligt webbaserat prov som testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri. Kurslitteratur samt resor och boende i samband med träffar på studieorten bekostas av den studerande. Detsamma gäller om LIA-platsen förläggs på annan ort än hemorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (www.csn.se).

Utbildningsstart

Januari 2020

Ansökningsperiod

15 augusti - 30 oktober 2019

Mer information

Ladda ner utbildningsbroschyren

 

mer om anökan  eller... Ansök här

 

yh logo liten

Spara

Behörighetsbanner 2019

Ekonomi 250

miroslav bevaka din ansokan