Om Redovisningsekonom

therese christos iterum

Redovisningsekonom 

Det finns ett stort behov av välutbildade redovisningsekonomer i kommunal, statlig och privat verksamhet. Som redovisningsekonom behöver du förstå och kunna ta ansvar för helheten inom redovisningsområdet. Du behöver också kunna arbeta konsultativt samt hantera kunder och medarbetare på ett professionellt sätt.

Iterum startade vår första redovisningsutbildning 2010 och vi har sedan dess examinerat omkring 350 redovisningsekonomer. Nästan 95 procent av våra examinerade arbetar inom redovisningsområdet ett halvår efter avslutade studier.

Utbildningen till redovisningsekonom passar dig som vill börja från grunden och som vill ha en utvecklande yrkesroll - en bra start på karriären helt enkelt. Utbildningen uppfyller kompetenskraven för att på sikt bli en auktoriserad redovisningskonsult.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och styrs av en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet. Den ansvarar för att utbildningen håller hög kvalitet och lever upp till målen.

Exempel på representerade företag inom våra ledningsgrupper är:

Dfind Finance, Stockholms stad, Klara Papper, Strängbetong, Grant Thornton, Ekonomi med mera, Scandic Hotels, Ekonominavet,  PrimeQ och SRF konsulterna.

Läs mer om utbildningen

 mer om anökan

Behörighetsbanner 2019

Ekonomi 250

miroslav bevaka din ansokan