Om Lönespecialist

lönespecialist lönekonsult iterum jeanette lena

Lönespecialist 

Efterfrågan på välutbildade lönespecialister är stor i hela landet. Yrkesrollen är under så stor förändring och kompetenskraven har ökat för att klara arbetet. De tidigare dominerande administrativa arbetsuppgifterna hanteras till allt större del inom IT-system och därmed får medarbetarna inom lön en tydlig specialistroll. Lönespecialist är en bred yrkesroll med mycket goda utvecklingsmöjligheter.Iterum har lång erfarenhet av att utbilda inom lön. Vi startade vår första löneutbildning 2002 och har sedan dess examinerat drygt 1000 lönespecialister / lönekonsulter. Omkring 90 procent av våra examinerade studerande arbetar inom sitt yrkesområde ett halvår efter avslutade studier.Sedan 2013 kan man bli auktoriserad lönekonsult av branschföreningen Srf konsulterna vilket ger en yrkesidentitet som professionell lönekonsult. Med en yrkeshögskoleexamen till lönespecialist via oss och tre års yrkeserfarenhet kan du ansöka om auktorisation.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och styrs av en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet. Den ansvarar för att utbildningen håller hög kvalitet och lever upp till målen.

Exempel på representerade företag inom våra ledningsgrupper är:
Statens servicecenter, CGI, Wise Professionals, Knowit HRM, Trafikverket, Stockholms stad, Praktikertjänst, Riksbyggen, Swedbank, Alfa Laval och Stena Metall.

Läs mer om våra utbildningar

Se filmen om yrkesrollen "Lönekonsult/Lönespecialist"

Martin Hansson, tidigare bland annat lönechef på SVT, i dag lönechef på Praktikertjänst, intervjuas av Katarina Sand om hur det är att arbeta med löner.

startbild MH svt

 mer om anökan

 

Spara

Spara

Behörighetsbanner 2019

Ekonomi 250

miroslav bevaka din ansokan