Webbkurs - Sjuk-, föräldraledighet samt övriga ledigheter

 

under produktion

sjukledigheter

Sjukledigheter och övriga ledigheter

Kursen Sjukledigheter och övriga ledigheter varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Kursen blandar faktakunskap med konkreta löneberedningsexempel och pekar på praktiska tillämpningar som underlättar kostnadsuppföljning och kontroll av arbetsgivarens kostnader vid frånvaro. Kursen belyser också Försäkringskassans handläggning och kort om de förmånsregler som gäller enligt lag. Stor vikt läggs vid arbetsgivares ansvar i relation till Försäkringskassan gällande dessa frågor.

Omfattning

Kursen består av cirka sex arbetspass och varje arbetspass innehåller en eller flera föreläsningar samt en självrättande instuderingsuppgift.  Kursen lägger stor vikt vid praktisk löneberedning av olika former av frånvaro och fokuserar på att löneberedningen ska ske så att den korrekt speglar kostnader för frånvaro och arbetad tid. I löneberedningsuppgifterna ingår även bokföring av löneunderlagen.
Kursdeltagarna examineras genom att de lämnar in två löneberedningsuppgifter samt skriver en tentamen

Kursen ger 14 AKT-timmar hos Srf Konsulterna (KursID 2015_156_00)

Innehåll

 • Lag (1991:1047) om sjuklön
 • Uppgiftsskyldigheter för arbetsgivare
 • Regelverk om högriskskydd och ansökan FK
 • Försäkringskassans handläggning
 • Löneberedning av sjuklöner enligt lag
 • Sjukförsäkringssystemet
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 • Sjukdom efter föräldraledighet och arbetslivsintroduktion
 • Kort om avtalstillämpning inom sjuklöneområdet
 • Löneberedning av sjuklöner enligt vanliga avtalskonstruktioner
 • Föräldraledighet i lag, avtal och praktisk tillämpning
 • Föräldraledighetslag (1995:584)
 • Försäkringskassans handläggning och kort om föräldrapenningen
 • Löneberedning enligt lag
 • Vanliga avtalskonstruktioner på föräldraledighetsområdet
 • Löneberedning av föräldralöner enligt avtal
 • Kort om övriga lagstiftade och avtalade ledigheter (exklusive semester som behandlas i en egen kurs)

 

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>