Webbkurs - Lönesättning och revision

under produktion

lönesättning revision

Lönesättning och lönerevision

Kursen Lönesättning och lönerevision varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Kursen vänder sig till dig som administrerar lönerevision och retroaktiva löner. Kursen behandlar till exempel hur en lönerevision utifrån ett kollektivavtalat löneavtal genomförs och beräknas i praktiken.
 Kursen syftar också till att ge en bred kompetens kring de metoder och tekniker som används i näringslivet för arbetsvärdering och prestationsbedömning samt ge råd och tips för lönesamtal och förhandling.
Ett viktigt inslag i kursen är att känna till vad lagstiftningen säger om arbetsgivares ansvar inom detta område. Detta är en lagstiftning som förändrats under de senaste åren och vars rättstillämpning det finns all anledning att följa som arbetsgivare i dag. Kursen presenterar också metoder för lönekartläggning. Under kursen kommer deltagarna att jobba med två praktiska övningar som behandlar arbetsvärdering och befattningslön samt tolkning av ett centralt löneavtal.

Innehåll

  • Metoder för lönesättning
  • Arbetsvärdering och prestationsbedömning
  • Lönesamtal och förhandling
  • Lagstiftning om arbetsgivares ansvar när det gäller lönediskriminering
  • Metoder och programstöd för lönekartläggning
  • Lönerevision och retroaktiva löner

Omfattning

Kursen omfattar ca 3 dagar heltidstudier. Kursen ger 10 AKT-timmar hos Srf Konsulterna (KursID 2015_124_00)

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>