Webbkurs Trygghetsförsäkringar

under produktion

trygghetsförsäkringar

Trygghetsförsäkringar enligt lag och kollektivavtal 

Kursen Trygghetsförsäkringar enligt lag och kollektivavtal varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Kursen ger en helhetsbild av de trygghetssystem som anställda omfattas av. Allt från de lagstiftade trygghetssystemen, de kollektivt avtalade och de individuella lösningar som vanligen förekommer berörs.
Trygghetsförsäkringarna för anställda inom privat näringsliv som omfattas av kollektivavtal, behandlas mer ingående med särskild fokus på pensioner och sjukförmåner.
Kusen omfattar också administration och handläggning av trygghetsförsäkringarna gentemot olika försäkringsaktörer. Konsekvenserna av att göra fel inom detta område är mycket betydande och kan få allvarliga följder både för arbetsgivare och anställda. Kursen ger 10 AKT-timmar hos Srf Konsulterna (KursID 2015_123_00)

Innehållunder produktion

  • Lagstadgade trygghetsförsäkringar
  • Kollektivavtalade trygghetsförsäkringar
  • Privata försäkringar och sparformer
  • Administration av försäkringar enligt kollektivavtal

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>