Webbkurs Personalskatter utland

personalskatter utland

 

Personalskatter utland

Kursen Personalskatter utland varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Kursens behandlar det komplexa regelverket som reglerar personalskatter i utlandsfrågor. Huvudsakligen behandlas tre problemområden: utsänd personal, utomlands bosatt personal och övriga utlandsfrågor. Viktiga grundfrågor gällande utlandsbeskattning är var inkomst ska beskattas och i vilket land som arbetsgivaravgifter ska erläggas. Kursen ger 11 AKT-timmar hos Srf Konsulterna (KursID 2015_119_00)

Innehåll

 • Allmänt om utlandsbeskattning
 • Utsänd personal
 • Tid för utsändning
 • Begränsat och obegränsat skattskyldig
 • Utomlands bosatta
 • Samordningsnummer och SINK
 • Utländsk arbetsgivare
 • Utländsk uppdragstagare
 • Skatt på arbetsinkomster i Norden
 • Gränspendling inom Norden
 • Utländska experter

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>

bokningsknapp