Webbkurs Personalförmåner

personalförmåner

Personalförmåner

Kursen Personalförmåner varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Du får lära dig att söka information och olika metoder för att bedöma förmåner t ex förmånsbeskattning av tjänstebil. Att ha full kontroll på förmåner avseende beskattningsunderlag och arbetsgivaravgift samt vilka villkor som måste vara uppfyllda för olika former av skattefria förmåner är centralt. Det är också viktigt att ha kunskap om det ekonomiska perspektivet med frågor om momslyft och avdragsrätt, samt vilka ekonomiska konsekvenser som uttagsbeskattning av varor och tjänster och löneväxling skapar. Kursen behandlar också praktisk löneberedning av vissa typer av förmåner, till exempel bilförmåner, räntesubventionerade personallån, kostförmåner och andra förmåner som uppstår i samband med tjänsteresor, utlägg och avdrag avseende friskvård. Kursen ger 14 AKT-timmar hos Srf Konsulterna (KursID 2015_120_00)

Innehåll

  • Skatterättsliga principer för beskattning av förmåner
  • Kostnadsavdrag och moms gällande förmåner
  • Resehantering och utlägg
  • Traktamenten
  • Reduktion av traktamente och förmånsbeskattning
  • Förmåner - Allt från arbetskläder, bilförmåner till värdepapper och årskort
  • Varje förmån behandlas och bedöms avseende värdering och beskattning, social avgift, momslyft och kostnadsavdrag
  • Uttagsbeskattning
  • Löneväxling och analys av dess effekter
  • Löneberedning av resor och förmåner

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>

bokningsknapp