Webbkurs Skatter och avgifter

skatter o avgifter

 

Skatter och avgifter

Kursen Skatter och avgifter varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Stort fokus läggs på regelverk för arbetsgivare. Kursen syftar till att skapa en förståelse för lagstiftade regler och skatteverkets anvisningar och hur dessa i praktiken ska hanteras i löneberedningen. Kursen behandlar också Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens olika former av skuldindrivning och vad som ligger i arbetsgivarens ansvar i myndighetskontakten gällande dessa frågor samt praktiska hanteringen av skattefrågorna i löneberedningsarbetet. Kursen innehåller övningar i manuell löneberedning med fokus på skatter och avgifter och hur dessa underlag påverkar företagets kostnader och ekonomiska ställning.

Omfattning

Kursen består av sex pass och tar ca 18-20 timmar att genomföra. Varje pass innehåller en eller flera föreläsningar samt instuderingsfrågor och övningsuppgifter. Kursen avslutas med examination av kursens olika delar. Kursen ger 14 AKT-timmar hos Srf Konsulterna (KursID 2015_121_00)

Innehåll

 • Arbetsgivares lagstiftade ansvar för skatter och avgifter
 • Arbetstagarbegreppet och uppdragstagare
 • Lagstadgade skatter och avgifter
 • Preliminärt skatteavdrag och justering av skatt
 • Kostnadsavdrag
 • Skatteavdrag på förskott och jämkning
 • Kronofogdemyndigheten och löneutmätning
 • Skatteverket och skuldindrivning
 • Arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter
 • Företag utan F-skattsedel
 • Nystartsjobb och företagsstöd
 • Löneberedning och bokföring av skatter och avgifter.

Pris

4480 kr exkl moms

>Ladda ned produktblad>

bokningsknapp