Bättre arbetsmiljö

Inget kursdatum är planerat för tillfället. Om du är intresserad finns den som webbkurs eller kan anpassas efter din verksamhets behov. Kontakta oss för mer information.

BAM

Alla företag kan få stora fördelar av att investera i en god arbetsmiljö. Investeringar i en god arbetsmiljö kan ge ökad konkurrenskraft, lönsamhet och motivation hos de anställda. Syftet med kursen är att deltagarna får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Under kursdagen varvas teori med praktisk tillämpning. Förändringar i arbetslivet ställer nya krav på förhållningssätt, arbetssätt och samverkansformer. En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet.

maud falkFöreläsare: Maud Falk, Löne- och arbetsrättsexpert, Iterum
Pris: 4300 exkl moms
Ladda ned produktblad »
bokningsknapp

 

peka ned hogerÖPPNA KURSDAGAR

Vi erbjuder kursdagar i våra lokaler i Stockholm eller skräddarsydda på plats i din organisation.
Kursdagarna varvas med uppgifter och praktiska exempel. De flesta av våra utbildningar ger dig som är auktoriserad lönekonsult aktualitetstimmar.

Behörighetsbanner

Östersund