Organisatorisk och social arbetsmiljö

Inget kursdatum är planerat för tillfället. Om du är intresserad kan den anpassas efter din verksamhets behov. Kontakta oss för mer information.

org social arbetsmiljo

Förändringar i arbetslivet ställer nya krav på förhållningssätt, arbetssätt och samverkansformer. En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet.
Alla företag kan få stora fördelar av att investera i en god arbetsmiljö. Investeringar i en god arbetsmiljö kan ge ökad konkurrenskraft, lönsamhet och motivation hos de anställda.
I den här utbildningen lär vi dig konsten att omsätta Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS2015:4) i praktiken. Du får kunskap i vilka krav som ställs på arbetsgivaren och hur föreskriften kan implementeras i ert befintliga arbetsmiljöarbete. Kursen ger 1,5 aktualitetstimmar hos SRF-konsulterna.

maud falkFöreläsare: Maud Falk, Löne- och arbetsrättsexpert, Iterum
Pris: 4300 exkl moms
Ladda ned produktblad »
bokningsknapp

peka ned hogerÖPPNA KURSDAGAR

Vi erbjuder kursdagar i våra lokaler i Stockholm eller skräddarsydda på plats i din organisation.
Kursdagarna varvas med uppgifter och praktiska exempel. De flesta av våra utbildningar ger dig som är auktoriserad lönekonsult aktualitetstimmar.

Behörighetsbanner

Östersund