Ekonomi för lönekonsulter

Inget kursdatum är planerat för tillfället. Om du är intresserad kan den anpassas efter din verksamhets behov. Kontakta oss för mer information.

ekonomi f lönekonsulter

Under kursdagen varvas teori med praktisk tillämpning för att bygga upp förståelsen för hur kopplingen mellan lön och ekonomi fungerar och vilka möjligheter lönesystemen vanligen innehåller för att styra bokföringen av lönerna. Konkreta löneberedningsuppgifter används som exempel för att analysera hur val av löneberedningsmetod påverkar bokföringsunderlagen. Området semestrar och semesterlöneskuld ägnas stor uppmärksamhet då dessa kostnader och balansposter i de flesta företag och organisationer är betydande poster. Kursen ger 5,5 aktualitetstimmar hos Srf-konsulterna (KursID Srf 2015_112_00).

mikael hasselborgFöreläsare: Mikael Hasselborg, Iterum
Pris: 4 300 exkl moms
Ladda ned produktblad »
bokningsknapp

peka ned hogerÖPPNA KURSDAGAR

Vi erbjuder kursdagar i våra lokaler i Stockholm eller skräddarsydda på plats i din organisation.
Kursdagarna varvas med uppgifter och praktiska exempel. De flesta av våra utbildningar ger dig som är auktoriserad lönekonsult aktualitetstimmar.

Behörighetsbanner

Östersund