Iterum kompetens

Oga-Therese-iterum

Den naturliga mötesplatsen för kompetensutveckling 

inom lön, redovisning och ledarskap

 

Vi på Iterum har stor erfarenhet av att utbilda inom kompetensområdena lön, ekonomi och ledarskap. Då fleratalet av våra utbildningar genomförs via webben har vi lång erfarenhet av e-lärande .

Inom ramen för yrkeshögskolan har vi bedrivit löneutbildningar sedan 2002 och redovisningsutbildningar sedan 2010, och vi har examinerat ca 1 400 studerande.

Inom Iterum Kompetens har vi en rad kompetenshöjande aktiviteter för dig som arbetar i en yrkesroll men också för dig som vill lära dig från grunden.

Delar av vårt utbud:

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälpa din organisation eller dig själv att växa!

Spara

Ekonomi 250