Iterums LöneCirkel

LoneCirkel logo web
Iterums LöneCirkel - ett kompetenspaket om fem träffar. LöneCirkeln är validerad av SRF. Ett årsabonnemang kostar 6 500 kr exkl moms och är inte personbundet. Läs mer och boka här.