Antagningsbesked till utbildningar med start i jan-19

Alla antagningsbesked till de utbildningar som startar i januari 2019 har gått ut. Reservplatser delas ut vart efter det bli någon plats ledig. Du som har sökt, håll dig uppdaterad på yh-antagning.se!

2018-11-30

Ekonomi 250

miroslav bevaka din ansokan