Antagningsbesked till hösten utbildningar

Alla antagningsbesked till hösten utbildningar har gått ut. Reservplatser delas ut vart efter det bli någon plats ledig. Du som har sökt, håll dig uppdaterad på yh-antagning.se!

2018-06-25

miroslav bevaka din ansokan