I januari 2019 startar vår nya utbildning

Nu vill vi stolt presentera det nya tillskottet till våra utbildningar - Lönespecialist med systeminriktningVi är stolta

Denna utildning tillgodoser flera olika yrkesroller, du som studerande får specialistkunskaper inom löneområdet tillsammans med goda kunskaper att verka i en systemroll. Du får kompetens att praktiskt och teoretisk planera, följa upp och styra företag och verksamheter avseende löneadministrativt arbete och systemförvaltning. Denna kombination ökar möjligheterna att verka i flera olika roller och vara mycket väl rustad för den pågående digitala utvecklingen.

Läs mer:

2018-06-25

Ekonomi 250

miroslav bevaka din ansokan