startsida iterum topp

Lönespecialist, distans (Göteborg)

PaulineOmfattning

300 YH-poäng.
80 studieveckor över fyra terminer.

Studietakt

Deltidsstudier på 75 procent, vilket motsvarar cirka 30 studietimmar per vecka.

Studieform

Distansstudier med 12 fysiska träffar på studieorten. Varje träff omfattar två till tre vardagar.

Studieort

Göteborg - i Folkets Hus, Olof Palmes plats

Innehåll

Lönehantering, löneadministration, arbetsrätt, redovisning, personalekonomi, affärsengelska, projektarbete, konsultativt förhållningssätt.

Lärande i arbete (LIA)

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats.

LIA 1: 8 veckor (termin 2)
LIA 2: 13 veckor (över årsskiftet, termin 3-4)

Behörighetskrav

 • Gymnasieexamen
 • Matematik 2 a, 2 b eller 2 c alternativt Matematik B
 • Företagsekonomi 2 eller Företagsekonomi B alternativt Småföretagande B
 • Engelska 5 eller Engelska A
 • Svenska 2 eller Svenska B alternativt Svenska som andraspråk 2 eller Svenska som andraspråk B

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan det ändå finnas en möjlighet att bli antagen. Om du har motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet kan du i din ansökan åberopa reell kompetens.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval baserat på följande kriterier:

 • Särskilt prov: Skriftligt webbaserat prov som testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor.

 • Betyg: Meritpoäng ges för betyg C, VG, 4 eller högre i de kurser som utgör behörighetskrav (se ovan). Reell kompetens likställs med betyg E, G eller 3 och ger inga meritpoäng.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri. Kurslitteratur samt resor och boende i samband med träffar på studieorten bekostas av den studerande. Detsamma gäller om LIA-platsen förläggs på annan ort än hemorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (www.csn.se).

Utbildningsstart

Utbildningstart är i augusti 2017.

Sista ansökningsdag

Stängd för nya ansökningar till höstens start!

Nästa ansökningsomgång för utbildningstart till hösten 2018 har öppet från mitten februari till mitten av april 2018

Mer information

Ladda ner utbildningsbroschyren

 

knapp go till iterum ansokan

 yh logo liten

Spara

start lonecirkeln

De yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver är:

 • Lönespecialist, bunden (Stockholm)
 • Lönespecialist, distans (Malmö)
 • Lönespecialist, distans (Stockholm)
 • Lönespecialist, distans (Göteborg)
 • Lönespecialist, distans (Östersund)
 • Redovisningsekonom, distans (Stockholm)

JUST NU KAN DU SÖKA TILL VÅRSTART PÅ YH-REDOVISNINGSEKONOM

Läs mer om utbildningarna